Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 januari 2018

Statliga veterinärer snedvrider konkurrensen

Statliga Distriktveterinärernas försäljning av djurfoder har ökat kraftigt. Nu får de hård kritik av både Riksrevisionen och privata djur- och zooföretagare.

Foto: mostphotos

Landets djur- och zooaffärer möter allt hårdare konkurrens från statligt ägda Distriktsveterinärerna. Detta bekymrar Cecilia Damborg-Nilsson, ordförande i Zoorf, föreningen för landets djur- och zooaffärer, som menar att konkurrensen snedvrids.

– Det blir också en diffus glidning för kunderna när de kanske tror att det är bättre att köpa också det vanliga fodret där. De blir liksom ”inlåsta” hos Distriktsveterinärerna, säger hon.

Bakgrunden är att medicinskt foder, sådant som djuren äter i samband med en vårdbehandling, enbart får säljas av legitimerade veterinärer. Men den verksamheten har nu svällt till att omfatta även vanligt djurfoder, trots att det inte är förenligt med det statliga uppdrag som Distriktsveterinärerna har. Detta har nu Riksrevisionen konstaterat som i slutet av förra året granskade Statens Jordbruksverk och Distriktsveterinärerna.

– Riksrevisionen bedömer att det inte finns någon uttrycklig befogenhet för Statens Jordbruksverk att sälja djurfoder, skriver de i sin rapport.

Distriktsveterinärernas försäljning av vanligt djurfoder som har växt kraftigt de senaste åren ligger i dag på cirka 28 miljoner per år.

Läs mer på Entreprenör.

Konkurrens från offentlig sektor/osund konkurrensKonkurrens
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist