NYHET28 juni 2023

Daunfeldt: Tillväxtreformer behövs – inte mer pengar till kommuner och regioner

Regeringen behöver prioritera hårt och stå emot frestelsen att ge stora ökningar av statsbidrag till kommuner och regioner i höstbudgeten. I stället behövs investeringar och strukturreformer som stärker näringslivet och den svenska produktivitetsutvecklingen, skriver chefekonom Sven-Olov Daunfeldt på DN debatt.

Svenskarnas reallöneutveckling och vår förmåga att finansiera välfärden kommer att urholkas om vi inte ökar produktiviteten, skriver chefekonom Sven-Olov Daunfeldt. Foto: Sören Andersson

Sedan 2007 har Sveriges ekonomiska utvecklingskraft och produktivitetsutvecklingen stannat av och EU-kommissionens prognos pekar på att vi kommer ha den svagaste BNP-utvecklingen i EU i år. Att vända trenden är en av regeringens viktigaste uppgifter, menar Sven-Olov Daunfeldt.

Han framhåller att regeringen behöver agera nu:

”Höstens budget måste innehålla ett tydligt reformpaket som stärker drivkrafterna för arbete och utbildning, utvecklar elsystemet, förbättrar infrastrukturen och leder till större FoU-investeringar”.

Men utrymmet för tillväxtreformer är hotat till följd av den diskussion som drivs av bland andra SKR, om kommuners och regioners dåliga ekonomi nästa år, enligt Sven-Olov Daunfeldt.

”Regeringen behöver stå emot frestelsen att ge stora och generella ökningar av statsbidragen till kommuner och regioners bottenlösa brunnar. I stället behöver höstens budget innehålla tydliga framtidsinvesteringar och strukturreformer som stärker näringslivet och den svenska ekonomins produktivitetsutveckling”, skriver han på DN debatt.

Läs hela debattartikeln på DN debatt

Politik och investeringar för ökat välståndKvalitet och effektivitet i välfärden
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist