NYHET26 januari 2021

Krisande företag överlever inte sommaren

Utan stödåtgärder överlever många företag bara några månader. Det framgår av den senaste företagarpanelen. ”Det finns inte några reserver att ta av för att klara den sista sträckan in i mål. Därför behövs krisåtgärderna”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.

Hotet om permitteringar och uppsägningar ökar hos företag i djup kris.. Ett av fyra företag planerar för detta, framgår av företagarpanelen.

Pandemins andra våg sköljer över landet. Klockan tickar för mängder av företag i djup kris. Det dystra läget manifesteras av svaren i den senaste företagarpanelen från Svenskt Näringsliv.

Vart tredje företag, 30 procent, har för närvarande finansierings- eller likviditetsproblem. På branschnivå är besöksnäringen värst drabbad, där har 73 procent av företagen ekonomiska problem följt av transportsektorn, 32 procent, och handeln med 28 procent.

Jonas Frycklund, biträdande chefekonom, bekräftar att företagen i de mest drabbade branscherna fortfarande har omfattande svårigheter.

– Problemet är att många företag inte har några reserver att ta av för att klara sista sträckan in i mål. Därför behövs krisåtgärderna. Det vi framförallt inte vill se är att virusspridningen tar fart igen, och att vi får ännu hårdare nedstängningar.

Vissa näringsidkare går så långt att de luftar tanken att det är kört om pandemin fortsätter med oförminskad styrka. Av de som har finansierings- eller likviditetsproblem, så uppger 61 procent att de överlever högst sex månader utan stödåtgärder.

Även här är pessimismen mest utbredd i besöksnäringen. Men även inom tjänste- och transportsektorn och handeln kalkylerar mer än hälften av företagen med att det snart kan vara dags att ge upp.  

Det får hotet om permitteringar och uppsägningar att torna upp sig. Ett av fyra företag planerar för detta, framgår av företagarpanelen.

När Svenskt Näringsliv tillfrågade sina medlemsföretag om de sökt något statligt stöd som införts under pandemin, så svarade närmare hälften, 48 procent, ja. Av dessa företag är 34 procent, missnöjda med tiden till utbetalning. 28 procent upplever problem i samband med ansökningen, 25 procent har haft krångel vid utbetalningen.

Beskedet om utvidgade och förlängda krisåtgärder är bra, menar Jonas Frycklund, men understryker att det i många fall tar för lång tid innan de ersättningar som företagen har rätt till betalas ut.

– Förseningar riskerar att leda till att jobb förloras som inte hade behövts förloras. Regeringen måsta fatta snabbare beslut och myndigheterna måste bli bättre på att lösa sin uppgift, säger han.

Företagarpanelen genomfördes 20-21 januari och omfattade svar från 2 850 företag.

Corona och covid-19Återstarta Sverige
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist