Rapport7 oktober 2021

Statsstöd i Sverige jämfört med EU

Hur mycket betalas ut i statsstöd i Sverige jämfört med andra länder? Ligger Sverige på en lägre nivå än viktiga handelspartners? Hur skiljer sig stödgivningen mellan länder med hänsyn till olika sektorers storlek och bidrag till samhällsekonomin? Dessa och liknande frågor är aktuella för svenska företag som möts av konkurrens från andra företag inom EU. Svaren är emellertid inte enkla att finna – det är svårt att härleda en entydig bild från Kommissionens databaser. Svenskt Näringsliv har därför bett Copenhagen Economics att utifrån dessa källor jämföra omfattningen av statsstöd mellan viktiga EUhandelspartners och Sverige.

English summary:

What is the total amount of state aid awarded in Sweden in comparison to other countries? Is Sweden lagging behind? What are the differences across sectors of the national economies in the EU? Such questions are raised by Swedish companies which are exposed to competition from the EU. However, finding robust answers it is not easy – the databases maintained by the Commission were not designed for this purpose, and they do not convey a uniform nor a clear picture. The Confederation of Swedish Enterprise has therefore asked Copenhagen Economics to conduct a study based on these sources and to compare Sweden with seven important EU trading partners. Special focus is given to the manufacturing sectors.

Skriven avStefan SagebroKarl LundvallErika KarttinenChristoffer Karlsson Jamous
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist