REMISSVAR7 april 2022

Utkast till förordning om halvledarakten

MOTTAGARE
Näringsdepartementet
Externt diarienummer
N2022/00693
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-49

• Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om att ta fram en ny EU-förordning om halvledare såsom den är formulerad.

• Förslaget har inte föregåtts av någon konsekvensanalys. Regeringen bör arbeta för att behovet av ny EU-lagstiftning på området först bör utredas djupare.

• Halvledare utgör en viktig insatsvara för många företag inom näringslivet. Nya investeringar i forskning och utveckling inom området för halvledare är välkommet. Kommissionens förslag leder dock i många delar till sådana negativa effekter att det inte är motiverat att förslaget realiseras.

Ansvarig handläggareStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist