Rapport2 juli 2021

Erfarenheter av hållbarhetsrapportering

I rapporten sammanfattas resultatet av en intervjustudie genomförd av Cartina. Studien sammanställer erfarenheter av det lagkrav på hållbarhetsrapportering som gäller från och med 2017 bland företag med under 500 anställda. Flera av de intervjuade företagen uppger att efterfrågan på hållbarhetsinformation ökar, framför allt från kunder. Det är däremot få av de svarande företagen som uppger intressenter frågar efter specifik information i hållbarhetsrapporten. Bara några få av de intervjuade företagen anger att hållbarhetsrapportern har efterfrågats i kreditprövningar eller av investerare. På frågor kring hur företagen upplever utformningen av lagkraven svarar de flesta att den är enkel. Den flexibilitet som finns för egna bedömningar är uppskattad. Frivilliga standarder för hållbarhetsrapportering som exempelvis GRI, upplevs som för komplicerade för företag av denna storlek.

Skriven avElisabet Brodin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist