REMISSVAR7 september 2021

Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt Ds 2021:15

MOTTAGARE
Justitiedepartementet
Externt diarienummer
Ju2021/02273
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-96

Digitaliseringsdirektivet syftar till att möjliggöra on-lineregistreringar av aktiebolag och filialer, liksom andra händelser i aktiebolag och filialer, på nationell nivå och gränsöverskridande inom EU. Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen i departementspromemorian. De bör göra det enklare, billigare och snabbare för företag och företagare att genomföra registreringar i aktiebolags- och filialregistren. Särskilt positiva är förslagen om att registreringen av ett aktiebolag som huvudregel ska ske senast fem arbetsdagar efter det att Bolagsverket fått all nödvändig dokumentation (och motsvarande förslag om tio arbetsdagar avseende filialer).

Ansvarig handläggareAnne Wigart
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist