NYHET2 mars 2023

Förslag till regler på bolagsstyrningsområdet riskerar motverka en hållbar utveckling

EU-förslag riskerar att hämma företagens hållbarhetsarbete, anser Svenskt Näringsliv och motsvarigheten i Danmark, Norge och Finland.

Förslaget till direktiv om att företagen ska ta mer ansvar för sina leveranskedjor börjar närma sig sin slutfas. Foto: Mostphotos

Förslaget till direktiv om att företagen ska ta mer ansvar för sina leveranskedjor (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) börjar närma sig sin slutfas när Europaparlamentet nu förhandlar fram sin position inför trilogförhandlingar med ministerrådet och Kommissionen.

Det finns flertalet oroande delar i både Kommissionens förslag och i den riktning Europaparlamentet nu tar som riskerar att hämma det hållbarhetsarbete som företagen redan gör.

Svenskt Näringsliv är fortsatt mycket kritiskt till behovet av, syftet med och förslagen rörande bolagsstyrning. Harmonisering på området är inte bara onödigt, utan också skadligt och riskerar motverka syftet att få bolag mer långsiktiga och hållbara. Därför har Svenskt Näringsliv, tillsammans med sina motsvarigheter i Danmark, Norge och Finland, approcherat Europaparlamentariker i frågan genom ett gemensamt brev. I brevet framhålls varför bestämmelserna om bolagsstyrning inte hör hemma i direktivförslaget.

Det huvudansvariga utskottet, utskottet för rättsliga frågor (JURI) röstar om sitt betänkande senare under våren 2023 och plenumomröstning väntas därefter varpå trilogförhandlingar kan inledas. Rådet antog sin allmänna inriktning på Konkurrenskraftrådet (KKR) den första december 2022 och i dess allmänna inriktning togs de flesta bolagsstyrningsdelarna från Kommissionens förslag bort.

Bolagsstyrning (corporate governance)
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist