NYHET24 maj 2022

Nya vertikala konkurrensregler

Vissa delar av EU:s konkurrensregler ska revideras. Svenskt Näringsliv är positiv. ”Alla förtydliganden är mycket välkomna”, skriver Stefan Sagebro, expert konkurrens och statsstöd.

Svenskt Näringsliv välkomnar att kommissionens revidering och att den svenska motsvarande lagstiftningen inom en snar framtid uppdateras så att regelverken i Sverige och EU är likalydande.

Den 1 juni revideras vissa av EU:s konkurrensregler. Det gäller för avtal och samarbeten mellan företag i olika led i leveranskedjan, till exempel tillverkare och återförsäljare, grossist och distributör.

Avtal och samarbeten får inte leda till att konkurrensen begränsas så att konsumenterna lider skada, och det är upp till varje företag att bedöma och se till att de egna avtalen och samarbetena uppfyller kraven i regelverket. En inte alldeles enkel uppgift förstås. Det gruppundantag som finns – det så kallade vertikala gruppundantaget (VBER) – underlättar företagens uppgift, eftersom det beskriver vissa villkor och situationer där företagen kan vara säkra på att man inte bryter mot regelverket.

De här regelverken är förstås väldigt viktiga. Konkurrensreglerna ser till att alla företag konkurrerar enligt samma spelregler. Regelverket måste vara uppdaterat efter hur marknaderna faktiskt fungerar i dagsläget, inte minst har mycket hänt vad gäller distribution och försäljning online. Samtidigt är regelverket komplicerat och kräver mycket av företagen att hela tiden bedöma sitt eget agerande i förhållande till regelverket. Alla förtydliganden är därför mycket välkommet. Svenskt Näringsliv välkomnar därför både kommissionens revidering och att den svenska motsvarande lagstiftningen inom en snar framtid kommer uppdateras så att regelverken i Sverige och EU är likalydande.

När regelverket nu uppdateras är det främst fyra olika delar av VBER som justeras. De två första innebär att VBER begränsas, medan de två efterföljande innebär att VBER öppnas upp något.

  • Dubbel distribution – där tillverkaren säljer genom en återförsäljare men också direkt till konsumenterna. Detta är betydligt vanligare idag och kan därför vara mer problematiskt ur ett konkurrensperspektiv. Möjligheten att utnyttja VBER begränsas därför, särskilt för informationsdelning mellan tillverkare och återförsäljare kopplat till avtalet, samt avtal mellan sk. hybridplattformar (digitala plattformar som både förmedlar varor/tjänster men som även säljer egna varor/tjänster i konkurrens med dessa) och de företag som använder deras förmedlingstjänster.
  • Paritetsklausuler – breda paritetsklausulser exkluderas från VBER, dvs. klausuler som begränsar prissättning på andra plattformar ska bedömas individuellt och tas därför bort från VBER. Smala paritetsklausuler är fortfarande inkluderat, t ex försäljning genom egna kanaler.
  • Aktiva säljbegränsningar – begränsningar av köparens möjlighet att aktivt närma sig kunden. Detta utgör vanligtvis en särskilt allvarlig begränsning. Nu lättas denna del upp för att underlätta för företag att utforma sina distributionssystem. Delad exklusivitet införs, vilket gör det möjligt för en leverantör att utse upp till maximalt 5 distributörer per exklusivt område eller kundgrupp.
  • Särskilda säljbegränsningar online – försäljning online bedöms inte behöva ”skyddas” längre, och det blir därför tillåtet att ta ut andra (högre) priser online än offline om man så önskar.

Vill du veta mer om detta? Flera aktörer, i synnerhet juridiska ombud, erbjuder mer information, till exempel lunchseminarium den 25 maj och 8 juni eller i skriftlig form här.

Konkurrens
Skriven avStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist