Rapport27 oktober 2021

Elsystemet - så funkar det

Denna bok syftar till att sätta elsystemets alla delar i sitt sammanhang och förklara hur det fungerar som helhet, samt visa på vikten av ett elsystem som möjliggörare för klimatomställningen och svensk konkurrenskraft.

Mänskligheten står inför en av sina största utmaningar: En utmaning som kräver stora globala insatser för att möta. Klimatomställningen.

Senast år 2045 ska Sverige vara klimatneutralt och senast år 2050 ska hela EU ha nått detta mål. Det innebär en stor omställning för hela samhället i Sverige såväl som i EU som helhet. Redan nu går det svenska näringslivet före i klimatomställningen och bidrar med en stor global klimatnytta. Exporten av produkter producerade i Sverige trycker dessutom undan smutsigare produktionsprocesser i andra länder. Tack vare den svenska exporten trycks utsläpp motsvarande 26 miljoner ton CO2 undan årligen. Det kan jämföras med industrins totala utsläpp på 17 miljoner ton CO2 eller med Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser, som 2018 uppgick till 52 miljoner ton CO2. En stor bidragande anledning till denna klimatnytta är att Sveriges elproduktion är 98 procent fossilfri.

I takt med att ett helt klimatneutralt samhälle växer fram behövs mycket mer el. I dag är elanvändningen i Sverige 130 TWh. År 2045 behöver elsystemet kunna leverera minst det dubbla. Har Sverige inte ett elsystem som klarar det kommer såväl välstånd som våra möjligheter att nå klimatmålen bli lidande.

Samhällets behov av el kommer öka samtidigt som våra klimatutsläpp måste minska.

Skriven avMalin Jonsson Fredriksson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist