Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET15 juni 2020

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi

En effektivare hantering av våra resurser är nödvändig för att säkerställa framtida resursbehov och uppnå satta klimatmål liksom många andra hållbarhetsmål. Att gå från en linjär till en mer cirkulär ekonomi där värdet på produkter, material och resurser bibehålls så länge som möjligt, är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.

I den cirkulära ekonomin ökar behovet av information mellan aktörerna längs produktens värdekedjor när produkter till exempel ska repareras, uppgraderas, återanvändas och återvinnas. Kunden, privat och offentlig, behöver också information om produkter för att denne ska kunna vara del av omställningen genom att välja resurseffektiva produkter och hantera dessa resurseffektivt. En möjlig väg som har föreslagits för att förmedla informationen om produkter i både värdekedjor och till kunden är ett så kallat produktpass. Detta nämns både på nationell nivå inom ramen för Januariavtalet och på EU-nivå som en del av det som kallas Green Deal (Gröna given).

Svenskt Näringsliv tror att ett produktpass, utformat på rätt sätt, kan fungera som ett effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin. Men det är en komplex fråga och ett antal frågeställningar måste beaktas för att detta ska fungera i praktiken.

Inom Svenskt Näringslivssfären har vi därför tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt. Det handlar bland annat om att ett eventuellt produktpass måste införas på EU-nivå, att syftet ska vara tydligt uttryckt, att det finns en tydlig ansvarsfördelning och harmoniering med befintliga regelverk samt att näringslivet ges möjlighet att vara delaktiga genom hela processen.

Detta underlag hoppas vi nu kan bidra till utvecklingen av ett välfungerande system för produktpass.

Cirkulär ekonomiMiljö och hållbar tillväxt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist