NYHET17 mars 2023

EU-direktiv: Förslag riskerar bromsa den gröna omställningen

Ministerrådet har avslutat förhandlingarna om ett reviderat Industriutsläppsdirektiv. Förslaget riskerar att förhindra innovation och bromsa den gröna omställningen, skriver Karin Nilsson, expert miljöpolicy.

Karin Nilsson, expert miljöpolicy. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringsliv tillsammans med medlemsorganisationer, som har arbetat aktivt i frågan, uppskattar den svenska positionen om vikten av flexibel resursanvändning men beklagar att andra medlemsstater inte delar samma uppfattning. Förslaget riskerar att förhindra innovation och bromsa den gröna omställningen.

Svenskt Näringsliv tillsammans med medlemsorganisationer har snabbt analyserat förslaget från Ministerrådet, och är oroade över att det reviderade Industriutsläppsdirektivet kan komma att leda till en detaljstyrning som hämmar den viktiga omställningen.

De bindande kraven på resursanvändning är oförändrat men möjlighet till undantag har införts. Trots undantag anser vi att dessa krav kommer minska flexibilitet och hämma innovation. Eftersom bindande krav på resurser kommer försvåra den gröna omställningen eftersom många produkter som är mer hållbara med högre kvalitet kräver mer resurser. Förslaget kommer vara kontraproduktivt genom att gynna endast enklare processer och produkter – men inte den avancerade produktion som sker i exempelvis Sverige.

Risk för domstolsprocess

Förslaget om ”lägsta möjliga utsläpp” riskerar att innebära att alla beslut som måste tas för att få ett högre värde än lägsta möjliga leder till en omfattande domstolsprocess. Detta riskerar de effektiva tillståndsprocesser som krävs för att klara den gröna omställningen. Utöver detta, är det omöjligt för en installation att ha ”lägsta möjliga utsläpp” på alla parametrar. Hänsyn måste tas till vad som är mest miljöeffektivt för varje unik installation och plats

Den detaljerade kravnivån som det reviderade direktivet innebär, riskerar att hindra investeringar och samtidigt kraftigt komplicera de svenska tillståndsprocesserna.

För att klara EU:s klimatmål, öka resurseffektivitet och bidra till cirkulär ekonomi behöver företagen ha rådighet över optimering av sin resursanvändning och bidra till bästa möjliga miljönytta i samhället.

Svenskt Näringsliv tillsammans med medlemsorganisationerna kommer behöva fortsätta arbeta aktivt för en fungerande tillståndsgivning i EU och Sverige.

Klimat
Skriven avKarin Nilsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist