NYHET4 april 2019

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som behåller värdet på produkter, material och resurser i ekonomin så länge som möjligt, och minimerar avfallsgenereringen, enligt EU-kommissionen.

Näringslivet har en central roll i utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Det menar Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, och författare till Svenskt Näringslivs nya rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas.

– Vi vill fokusera på hur vi kan ställa om till en cirkulär ekonomi där de svenska företagens konkurrenskraft kan fortsätta vara stark. Den cirkulära ekonomin innebär både nya affärsmöjligheter men också en del utmaningar när nya cirkulära affärsmodeller ska implementeras i företagen. Flera olika regelverk i samhället behöver ses över för att främja de nya affärsmodellerna, säger Jenny Svärd.

Hon menar att en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi är viktig för näringslivet av flera anledningar.

– Bland annat för att kunna säkra en framtida råvarutillgång samt att det är viktigt för företagen att bidra till ett mer hållbart samhälle och att klimatmålen nås.

Styrmedel av olika slag kan behövas för omställningen mot en mer cirkulär ekonomi, menar Jenny Svärd.

– Men fokus måste vara på hur de gör faktisk nytta. Det finns flera styrmedel och förslag på styrmedel som slår helt fel, till exempel kemikalieskatten och avfallsförbränningsskatten. Styrmedel ska utformas så att de främjar en mer cirkulär ekonomi. De ska också vara träffsäkra i vad som ska åtgärdas och vara noggrant konsekvensutredda, säger hon och fortsätter:

– Det är också viktigt att det är lönsamt att arbeta i en cirkulär ekonomi och att omställningen sker så att de svenska företagen fortfarande kan vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Arbetet kräver även ett engagemang på internationell nivå.

– Vi vill bland annat se globala standarder, internationella överenskommelser, handelsavtal samt att styrmedel på både EU och internationell nivå harmoniseras. Frihandel är central, och regelverk måste anpassas så att frihandeln värnas.

Ett företag som ofta lyfts fram som ett föredöme när det kommer till hållbarhetsfokus är IKEA. Sara Paulsson, ansvarig för samhällsrelationer på IKEA Sverige, berättade på ett seminarium nyligen att de har som mål att 2030 ska alla företagets produkter vara cirkulära.

– Vi måste ställa om alla delar i vår värdekedja. Det här handlar helt och hållet om vår affärsmodell. Vi ser helt nya kundbeteenden och vi måste möta dem. För oss handlar det om att ta vara på allt som tidigare klassades som avfall och i stället se det som en resurs.

Hon berättar även att målet är att alla företagets produkter ska kunna repareras, återanvändas, säljas vidare och i slutändan kunna återvinnas. Men för företag som IKEA är dagens avfallslagstiftning ålderdomlig, menar Sara Paulsson.

– Till exempel återvinner vi plastfilmen, som vi har runt våra emballage vid transporter, och producerar blomsprutor av den plasten. Men när vi tar plastfilmen från emballaget och lägger i våra egna containrar så klassificeras det som avfall. Vi skulle mycket hellre se att det är en biprodukt så att hanteringen förenklas, sa hon.

Jenny Svärd betonar att fler och fler företag börjar ställa om sina affärsmodeller för att bli mer cirkulära.

– Det finns en hel del som måste göras – både från företagen men även från andra aktörer. Vi eftersträvar en konstruktiv dialog och ett samarbete med andra samhällsaktörer för att tillsammans kunna hitta rätt lösningar för en mer cirkulär ekonomi.

Miljö och hållbar tillväxt
Skriven avFrida Nygren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist