NYHET23 april 2021

Frivalsutredningen går i rätt riktning

För att främja cirkulära materialflöden krävs en ny syn på avfall. Frivalsutredningen tar steg i rätt riktning. Det är vägen vi måste gå för att skapa mer hållbara resursflöden och minska koldioxidutsläppen, enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.

 Frivalsutredningen föreslår att verksamheter som har avfallsabonnemang för sitt hushållsliknande avfall hos kommunen från och med 1 januari 2022, ska ha möjlighet till frival för transport och hantering av avfallet.

För att främja cirkulära materialflöden krävs att vi lämnar gamla synsätt för vad som är avfall och behandlar avfall som de resurser de faktiskt är samt möjliggör för företagen att hantera detta på bästa möjliga sätt. Det menar Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.

– Frivalsutredningen tar betydelsefulla steg i en sådan riktning. Utredningen föreslår att verksamheter som har avfallsabonnemang för sitt hushållsliknande avfall hos kommunen från och med 1 januari 2022, ska ha möjlighet till frival för transport och hantering av avfallet, säger hon.

Allt fler företag arbetar för att det som tidigare betraktades som avfall istället ska ses som en tillgång som kan användas i nya material- eller resursflöden.

Enligt Jenny Svärd så möjliggör ett bra utformat frival effektivare nyttjande av resurser och en minskad mängd avfall, genom att företag kan optimera och planera för de resurser och avfall som uppstår i verksamheten och förädla avfallet till nya produkter. Det är precis den utvecklingen som övergången mot cirkulära flöden i ekonomin handlar om, anser hon.

– Införandet av ett välfungerande frival är en väg vi måste gå för att skapa mer hållbara resursflöden och minska koldioxidutsläppen.

– Även om det finns delar som vi skulle vilja justera, såsom att det borde vara verksamhetsutövarna och inte i praktiken fastighetsägarna som har möjligheten att göra frivalet, så är detta ett efterlängtat förslag och ett steg i rätt riktning. Rätt infört kan detta få stor betydelse för omställningen mot en mer cirkulär ekonomi, säger Jenny Svärd.

Cirkulär ekonomi
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist