LogoLogo
LogoLogo
Nyhet10 oktober 2019

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."

Lina Håkansdotter
Lina Håkansdotter utesluter inte åtgärder på individnivå. "Den stora skillnaden vi alla kan göra är att vara medvetna i våra val, och att försöka leva resurseffektivt."

Lina Håkansdotter har arbetat inom näringslivet och industrin i hela sitt liv. Hon började som teknikkonsult på ÅF för att sedan fortsätta till Skogsindustrierna i rollen som energidirektör. Där ansvarade hon även för den svenska basindustrins energisamarbete, SKGS. Hon kommer närmast från energiföretaget Uniper där hon bland annat deltog i processen med att förhandla fram den Energiöverenskommelse som presenterades 2016.

Grunden ett outtröttligt arbete med ständig förbättring

Hon är som sagt övertygad om att näringslivet och industrin har en avgörande roll i klimatomställningen och vägen mot det hållbara samhället. Det svenska näringslivet ligger långt fram när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete. Det är ett outtröttligt arbete med ständig förbättring som ligger till grund för det. Det är också särskilt roligt att ett relativt litet land som Sverige har alla förutsättningar för att vara världsledande i det arbetet.

– Vi har ett elsystem som redan idag är nästan helt fossilfritt, när vi exporterar våra elintensiva produkter som järn, stål, kemiprodukter och papper gör vi därför stor nytta globalt. Men näringslivet måste ha rätt förutsättningar för att kunna bidra. Det handlar om långsiktiga spelregler, stöd till innovation och teknikutveckling och en möjlighet att fortsatt vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden och det är där jag ser att Svenskt Näringsliv har en viktig roll att spela.

En viktig fråga just nu är till exempel hur Sverige i framtiden ska kunna producera och transportera tillräckligt med el för att klara både klimatomställning och samhällets elektrifiering. Därför har Svensk Näringsliv dragit igång ett projekt för att trygga den framtida elförsörjningen.

– Elnätskrisen är akut, här krävs krafttag, både från politiken och de olika aktörerna. Effektkrisen och elsystemets leveranssäkerhet kan lösas men om inte politiken agerar nu kommer även den frågan bli akut inom några år, konstaterar Lina Håkansdotter

Kärnkraften har fortsatt en viktig plats

Hon anser att den omställning till fossilfrihet som Sverige och världen står inför, i kombination med den kraftigt ökande efterfrågan på el, förtydligar att kärnkraften även fortsatt har en viktig plats.

– Sverige är ett land som byggt mycket av sitt välstånd på tillgång till konkurrenskraftig, leveranssäker och miljömässigt hållbar el, vi måste säkerställa att detta uppfylls även i framtiden. Jag tänker att det under dessa premisser vore oklokt att utesluta några fossilfria kraftslag från vår elmix.

Även om hon är säker på att det är de stora globala lösningar som främjar teknisk utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv som är vägen framåt utesluter det så klart inte åtgärder på individnivå.

– Den stora skillnaden vi alla kan göra är att vara medvetna i våra val, och att försöka leva resurseffektivt. Jag åker tunnelbana och går till jobbet, försöker se till att familjens matsvinn blir så litet som möjligt och jag pratar ofta med mina tre barn om hållbarhet, vilka val vi gör i vardagen och hur det påverkar miljön och klimatet. Men visst, min livsstil orsakar garanterat alldeles för mycket påverkan idag, så även jag måste jobba med ständig förbättring, säger Lina Håkansdotter.

Miljö och hållbar tillväxt
Skriven avMartin Berg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist