NYHET17 juni 2021

Hur garanterar vi hållbarhet och cirkuläritet i framtidens produkt- och materialcykler? 

Under onsdagen anordnade Svenskt Näringsliv tillsammans med sina nordiska motsvarigheter ett webbinarium på temat How to ensure sustainability and circularity in future products and material cycles. I samband med seminariet presenterades också ett gemensamt positionspapper.

Under onsdagen anordnade Svenskt Näringsliv tillsammans med sina nordiska motsvarigheter ett webbinarium på temat How to ensure sustainability and circularity in future products and material cycles. I samband med seminariet presenterades också ett gemensamt positionspapper.

Seminariet delades in i två delar, i den första diskuterades Initiativet för hållbara produkter. Paola Migliorini, biträdande chef vid enheten för Hållbar produktion och konsumtion, hållbara produkter vid Generaldirektoratet för Miljö hos EU-kommissionen, inledde med att understryka vikten av ökad dialog med intressenter, i synnerhet för förslag så komplicerade som den kommande produktpolicyn.

– Dagens produktion och konsumtion är inte hållbar, av flera skäl. Det stora problemet är att designprocessen inte tar hänsyn till produktens påverkan på miljö och produktionsförhållanden under hela produktens livstid.

Det är svårt för konsumenter att göra ett upplyst val, menar Migliorini. men det finns också ett behov av ökad tillgång till information längst hela värdekedjan.

– Vi ska ta fram gemensamma hållbarhetsprinciper och skapa ett ramverk för att främja goda val, men detta måste göras per produkt och i nära samarbete med alla intressenter, konstaterade Migliorini.

Nu närmast väntar kommissionen på resultatet av konsekvensanalyserna, som sedan kommer följas av några månaders internt arbete.

Dan Molander, försäljningschef på Kinnarps, berättade om företagets arbete med att tänka hållbart och cirkulärt i alla led. Det börjar redan när en ny produkt ska tas fram, då hög kvalitet, tidlös estetik och flexibla användningsområden ska säkerställa en långt liv för produkten. Men det handlar också om att tillgängliggöra reservdelar, hjälpa till med reparationer och ta fram hållbara transportmetoder.

– Vi måste förändra synen på konsumtion. Vi arbetar vägledande med att erbjuda behovsanalyser, för att hjälpa kunden välja produkter de kan leva med länge. Vi erbjuder också möjlighet att hyra kontorsinredning om man vet med sig att man har ett tidsbegränsat behov. Då kan möblerna leva vidare hos någon annan sedan, berättade Molander.

Karen S. Andreassen, chef för standardisering och produktreglering vid WindowMaster International, berättade om hur de arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp.

– Energiåtgången är den största faktorn, och där har vi stor hjälp av ett allt grönare elutbud. Men det är svårt som mellanstort företag att sätta press på producenter och leverantörer, vi försöker vara smarta i våra val men vi behöver också hjälp, konstaterade Andreassen.

I session två riktades fokus mot förslaget om en ny reglering av batterier och batteriavfall, Kommissionens första produktreglering inom ramen för handlingsplanen för cirkulär ekonomi.

Telma Branco, Miljöattaché vid Portugals permanenta representation till EU, berättade om Portugals arbete med den nya regleringen under tiden som ordförandeland.

– Medlemsstaterna välkomnar Kommissionens innovativa och ambitiösa förslag, och ordförandeskapets arbetet med det har varit prioriterat under ordförandeskapet, men diskussionerna kommer att behöva fortsätta in på det slovenska ordförandeskapet. Svåra frågor handlar bland annat om hur man ska kunna ända restriktioner för farliga ämnen och tidsramar för implementering av hållbarhets- och säkerhetskrav. Frågan glider dessutom in på andra områden, som frågor om mobilitet och due diligence, berättade Branco.

Janne Koivisto, chef för Public Affairs på Fortum, gratulerade kommissionen för ett ambitiöst förslag.

– Förslaget om skärpta återvinningskrav för batterier kommer öka efterfrågan på återvunna komponenter och få fart på återvinningsindustrin, det behövs. Vi har också sett att det finns möjlighet att utvinna komponenter som behövs till batteritillverkning ur annat restmaterial, så vi är inte helt utlämnade till tillgången på uttjänta batterier. Men det är viktigt att komma åt problemet med att uttjänta batterier exporteras till mindre välreglerade marknader, och där finns kryphål som behöver täppas till, menade Koivisto.

Hege Norheim, verkställande vice VD för HR, hållbarhet och kommunikation på Freyr, berättade om företagets arbete för minskad koldioxidproduktion och konstaterade att den största posten var produktionen av battericeller i Asien, och att möjligheterna att minska avtrycket ökar med den nya regleringen.

– Vi förväntar oss att bli granskade av våra kunder, och vi välkomnar det, men för att kunna konkurrera på lika villkor behöver den transparensen finnas överallt, konstaterade Norheim.

Elsi Katainen, skuggrapportör för batteriregleringen (Renew, Finland), konstaterade att det behövs ny lagstiftning, den nuvarande är inte anpassade efter de nya krav som exempelvis elektrifieringen av transportsektorn ställer.

– De nya reglerna innebär utmaningar, men också möjligheter - i synnerhet för länder som de i Norden, med tillgång till både råvaror och kompetens. För att säkra sjyst konkurrens måste vi kunna garantera att alla batterier som säljs på den inre marknaden håller samma standard, oavsett produktionsland, menade Katainen.

Karin Karlsbro skuggrapportör för batteriregleringen (Renew, Sverige) underströk att en europeisk standard också kan påverka en global standard – och det visar på hur stor inverkan detta arbete kan ha. Hon varnade också för att det nya regelverket inte får krocka med annan kommande lagstiftning, rörande bland annat kemikalier och due diligence.  

– Vi måste uppmuntra innovation och utveckling, om vi inte är försiktiga kan lagstiftningen få motsatt effekt. Det har vi inte råd med, avslutade Karlsbro.

Amanda Wollstad

Cirkulär ekonomi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist