REMISSVAR10 september 2021

Inrättandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021 /02659
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-126

Svenskt Näringsliv anser att CBAM utgör en svår balansgång mellan delvis motstridiga intressen. Syftet måste vara att kunna möjliggöra för näringslivet att öka sina klimatsatsningar utan att utveckla ett system som är protektionistiskt eller försvagar för europeiskt näringsliv. Vi vill med andra ord undvika snedvridande åtgärder både för exportörer och importörer. Vi ser det liggande förslaget som ett system som kan bidra till klimatomställningen och troligen undvika protektionism, men vi ser med viss oro på det tredje området, EU:s konkurrenskraft.

Ansvarig handläggareHenrik IsaksonJesper Gyberg Ek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist