NYHET16 oktober 2023

Jacke: Trög utbyggnad av elproduktionen oroar

Trots en bred majoritet i riksdagen för både ny kärnkraft och mer vindkraft går utvecklingen mot utbyggd elproduktion och stärkta elnät för långsamt. Nu måste spaden sättas i jorden, manar vd Jan-Olof Jacke.

Jan-Olof Jacke, vd.Foto: Kate Gabor

”Ur näringslivets perspektiv är uppgiften tydlig: vi behöver snabbt bygga ut alla fossilfria energislag liksom el­nätet för att klara kapaciteten. Det kräver betydligt snabbare tillståndsprocesser”, skriver vd Jan-Olof Jacke på Dagens Nyheters debattsida.

Jan-Olof Jacke menar att staten bör spela en mer aktiv roll i att säkerställa att utbyggnaden verkligen kommer till stånd. Han frågar sig om orsaken till saktfärdigheten kan vara att elpriserna för tillfället är låga och intresset för frågan därmed är mindre.

”Våra konkurrentländer ökar i snabb takt sin elproduktion, i en anda av pragmatisk samsyn som lyser med sin frånvaro i Sverige”, skriver Jacke.

Flera förslag

Arbetsgivarorganisationens vd efterlyser även en forsknings- och utvecklingspolitik som säkrar Sveriges möjligheter att förbli en ledande kunskapsnation, samt en fungerande kompetens­försörjning med rimliga villkor för arbetskraftsinvandring som gör det möjligt att både rekrytera de främsta internationella talangerna och fylla behovet av enklare jobb.

”Avgörande för både klimatomställningen och Sveriges framtid som välfärdsland är näringslivets konkurrens­kraft”, skriver han.

Kraftsamling elförsörjning och tillstånd
Skriven avTT
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist