NYHET28 maj 2021

Klimatet och näringslivet väntar inte, politiken behöver agera nu

Svenska företag investerar i fossilfritt stål, batterifabriker och fossilfria varor från skogen för att klimatmålen ska uppnås. Nu är det dags att svenska politiker tar ansvar och ger näringslivet rätt förutsättningar att minska utsläppen, skriver Jesper Gyberg, klimatpolicyansvarig, och Marie Knutsen-Öy, energipolitisk expert.

Sverige kan bli en viktig spelare i den globala omställningen, både genom att vara ett föredöme men inte minst genom att bidra till att ny teknik som minskar klimatavtrycket utvecklas och sprids. För att detta ska bli verklighet behöver vi politiker som vågar ta ställning, skriver Jesper Gyberg och Marie Knutsen-Öy.

Att sänka utsläppen och stoppa klimatförändringarna är en uppgift som det svenska näringslivet har tagit sig an med full kraft. Svenska företag satsar stort på att investera i morgondagens teknik som ger förutsättningar för fortsatt välstånd samtidigt som vi blir av med utsläpp. Det sker genom investeringar i bland annat produktion av fossilfritt stål, nya fabriker för batterier och produktion av fossilfria varor från skogen. För näringslivet råder ingen tvekan, vi måste nå de svenska klimatmålen och vi arbetar för att hela EU inte ska ha några utsläpp av växthusgaser senast 2050.

Marie Knutsen-Öy, energipolitisk expert.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Sverige och EU behöver visa resten av världen att det går att sänka utsläppen av växthusgaser och samtidigt öka välståndet. Ökat välstånd och tillväxt är ett måste för att de nya tekniker och lösningar som behövs för att rädda klimatet ska kunna tas fram. Det sker hela tiden stora landvinningar när det gäller ny, klimatsmart teknik och vi har ett ansvar att se till att dessa lösningar når ut brett så att vi kan fortsätta medverka till att lyfta människor ur fattigdom utan att för den skull erodera klimatet. 

Klimatfrågan är till sin natur global. Tack vare vår export bidrar svenska företag till klimatnytta i övriga delar av världen. 2018 trängde svensk export undan utsläpp från smutsigare produktion utomlands som motsvarade hälften av Sveriges samlade utsläpp. Den nyttan kan komma att fördubblas fram till 2040 förutsatt att bland annat elen räcker till.

Klimatomställningen i Sverige kommer att kräva en kraftigt ökad elanvändning. De flesta prognoserna talar om en fördubblad elanvändning till 2045. Denna ökade elanvändning är en förutsättning för att vi ska klara bland annat utfasningen av fossila bränslen i samhället.

Det internationella energiorganet IEA lyfte nyligen fram i sin rapport att vi inte kan stänga några dörrar till fossilfri elproduktion om vi ska klara av att nå klimatmålen. I sin rapport pekar de på att vind- och solkraft kommer att vara viktigt på global nivå men att även utbyggd kärnkraft kommer att vara nödvändig för att möta behoven av ren energi.

Jesper Gyberg, klimatpolicyansvarig.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Sverige kan bli en viktig spelare i den globala omställningen, både genom att vara ett föredöme men inte minst genom att bidra till att ny teknik som minskar klimatavtrycket utvecklas och sprids. För att detta ska bli verklighet behöver vi politiker som vågar ta ställning.

  • Sveriges politiker behöver förstå nyttan som svensk industri gör i det globala klimatarbetet så att näringslivet får rätt förutsättningar att kunna bidra med ny teknik som minskar utsläppen.
  • Tillståndshanteringen för till exempel nya investeringar som minskar klimatavtrycket, eller för utbyggnad av nödvändig elnätskapacitet, måste väsentligen kortas.
  • Den planerbara elproduktionen behöver byggas ut, särskilt i södra delen av landet, för att möta den stora ökningen av väderberoende elproduktion vi har framför oss.

Näringslivet är i full gång med omställningen. Stora investeringar som skulle minska klimatavtrycket planeras. Det är hög tid att den svenska politiken tar sin del av ansvaret. Samtliga partier som gör anspråk på att ta klimatfrågan på allvar bör presentera en trovärdig plan för hur man ska ge svenska företag de bästa möjliga förutsättningar att bidra i arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser.

Alternativet vore att svika klimatomställningen.

Näringslivets konstruktiva klimatagendaHållbar utveckling genom Agenda 2030
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist