Rapport29 juni 2022

Kraftsamling elförsörjning - Scenarioanalys 290 TWh

I denna uppdaterade scenarioanalys har en rad utvecklingar av analysen gjorts, bland annat vad gäller hur Norges vattenkraft modelleras, elhandeln med andra länder och hur stamnätet behöver anpassas.

Utgångspunkten har även denna gång varit fossilfrihet, kostnadsoptimering och användarfokus. Målåret har flyttats fram till 2050 och utgår från en användning om 290 TWh el i Sverige.

Analysen ger en indikation av hur ett kostnadseffektivt och fossilfritt svenskt elsystem kan se ut och hur olika vägval kommer att påverka systemet.

I rapporten finns ett antal rekommendationer till politiken kring vilka beslut som bör snarast bör fattas för att det svenska elsystemet ska kunna möta de behov som uppstår i och med klimatomställning

Har du frågor kring rapporten? Maila kraftsamlingel@svensktnaringsliv.se

Skriven avStaffan QvistPer Norberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist