REMISSVAR6 september 2021

Remiss av promemorian Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

MOTTAGARE
Miljödepartementet
Externt diarienummer
M2021/01600
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-137

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget med riktar skarp kritik mot regeringens hantering.

Svenskt Näringsliv framhåller att lagstiftningsåtgärden endast är en tillfällig lättnad i en mycket allvarlig situation där stora investeringar för att möta omställningsbehoven riskerar att kraftigt försenas eller gå om intet. Därför behöver förslaget följas upp med åtgärder som underlättar det fortsatta arbetet för att trygga tillgången på cement i Sverige.

Även om Svenskt Näringsliv tillstyrker den föreslagna lagändringen ska det framhållas att den är onödigt komplicerad. Betydande förenklingar i förslaget borde ha kunnat göras.

Avslutningsvis framhålls att lagstiftningsåtgärden ter sig i det närmaste absurd. Regeringen önskar lösa ett problem skapat av lagstiftningen genom ytterligare mer komplicerad lagstiftning, med bitvis märklig argumentation.

Eftersom regeringen arbetar för att införa regler om att alla givna miljötillstånd ska tidsbegränsas och att det ska införas en obligatorisk omprövning av alla tillstånd är det sannolikt att den uppkomna situationen riskerar att bli mycket vanlig i framtiden.

Förslaget understryker den uppenbara politiska ovilja som finns att genomföra de mer genomgripande förändringar som krävs för att Sverige ska kunna möta miljö- och klimatutmaningarna och att vi ska kunna genomföra den mycket snabba omställning av samhället som är nödvändig.

Ansvarig handläggareNicklas Skår
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist