REMISSVAR14 januari 2021

Remiss av promemorian Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/04673
Svenskt Näringslivs diarienummer
2020-205

Svenskt Näringsliv har inget att invända mot promemorians förslag ur ett skatterättsligt perspektiv. En mer gynnsam skattebehandling av fossilfria energislag ökar förutsättningarna för att nå klimatmålen, vilket är positivt. Däremot har vi synpunkter på förslaget ur ett elsystemsperspektiv.

Svenskt Näringsliv anser att Sverige ska ha ett elsystem som varje timme, året runt, levererar fossilfri el till användarna till internationellt konkurrenskraftiga elkostnader. Det är därför viktigt att alla förändringar som påverkar elmarknaden driver mot ett kostnadseffektivt elsystem med fokus på fossilfrihet och försörjningstrygghet.

Promemorians förslag driver inte mot det mest kostnadseffektiva elsystemet. Ett kostnads­optimalt elsystem måste klara av längre perioder av högre efterfrågan, exempelvis under vintertid, oavsett om solen lyser eller vinden blåser. Svenskt Näringslivs rapport, långsiktig scenarioanalys, visar att ett teknikneutralt elsystem utgörs av kraftslag med låg marginal­produktions­kostnad, 1/3 vattenkraft, 1/3 vindkraft och 1/3 kärnkraft. Solkraft är inte en del av det kostnadsoptimala elsystemet då den är väder­beroende och därför inte kan förväntas bidra under längre perioder av hög efterfrågan och då inte kan trycka ut annan elproduktion med låg marginalkostnad. Investeringskostnader för solcellsanläggningar måste läggas på de kostnader som krävs för att ha ett system som kan leverera el där den behövs när den behövs och bidrar då inte till kostnadseffektivitet. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist