Rapport13 april 2022

Risk- och sårbarhetsanalys av utökad elektrifiering av svenska samhället

Det svenska samhället är i stor utsträckning redan elektrifierat, och vi går mot ytterligare elektrifiering. För att nå till netto-noll utsläpp år 2045 har många branscher och aktörer samlats kring färdplaner som redogör för hur de ska ställa om till att vara fossilfria. En stor del av lösningen är att elektrifiera mer, inte minst inom transportindustrin och processindustrin som båda använder mycket energi. Ytterligare elektrifiering påverkar sårbarheten i samhället vid både kortare och längre elavbrott. De avbrott vi sett idag i Sverige har varit relativt begränsade jämfört med de avbrott som har inträffat i andra länder såsom exempelvis i Texas i USA och i Japan. Tidigare elavbrott i Sverige har till största del uppstått på grund av väderrelaterade orsaker. Risken för väderrelaterade orsaker förväntas öka framåt på grund av klimatförändringar, även om ökad nedgrävning av kablar, så kallad kablifiering, i vissa områden minskar denna risk. Vidare ses risken för andra sorters avbrott, som kopplar an till elsystemet i sig, öka betydligt framöver. Det handlar om risk för timmar av effektbrist på nationell nivå, vilket lyfts i Svenska Kraftnäts långsiktiga marknadsanalys 2021, samt risken för lokal kapacitetsbrist på grund av otillräcklighet i elnätet.

Syftet med denna rapport är att visa hur väl samhället idag står rustat för att klara av elavbrott samt vilka kostnader som är förenade med avbrott och om dessa ändras med avbrottets längd och med ytterligare elektrifiering.

Skriven avAnnie Olofsson och Martin Berg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist