NYHET14 december 2021

Så kan de svenska miljötillstånden effektiviseras

De svenska företagen, med industrin i spetsen, varnar för att tröga miljötillståndsprocesser hämmar deras klimatarbete. I en ny rapport presenteras förslag på hur processerna kan effektiviseras. Det är inte omöjligt att halvera tiden att få ett tillstånd, menar rapportförfattaren Mikael Hägglöf.

Svenskt Näringsliv presenterar flera konkreta förlag på hur tillståndsprövningen kan effektiviseras i rapporten ”En miljöprövning för omställning och nya möjligheter”.

En ineffektiv miljötillståndsprocess stoppar svenska företag att ställa om sin verksamhet för att klara klimatmålen. Det anser Svenskt Näringsliv som presenterar flera konkreta förlag på hur tillståndsprövningen kan effektiviseras i rapporten En miljöprövning för omställning och nya möjligheter.

Uppdraget har varit att titta på hur vi kan skynda på omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Företagen är redan inne i en omställningsprocess, men man märker att det inte går tillräckligt fort, sade Nicklas Skår, projektledare för Svenskt Näringslivs miljötillståndsprojekt, på ett seminarium då rapporten presenterades.

Nicklas Skår, projektledare för Svenskt Näringslivs miljötillståndsprojekt.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Kan halvera tiden

Förslagen i rapporten handlar om sådant som kan åtgärdas på kort respektive lång sikt.

På kort sikt föreslår rapportförfattaren Mikael Hägglöf, partner och advokat på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå, att antalet verksamheter och projekt som behöver tillståndsprövas ska begränsas och att mer resurser istället läggs på tillsyn. Dessutom bör ändringstillstånd bli huvudregeln vid ändring av befintliga verksamheter, antalet myndigheter som får föra talan för statens räkning begränsas och handläggningen vid domstolar och miljöprövningsdelegationer tidsbegränsas

På lång sikt vill Mikael Hägglöf också att lagstiftaren städar upp i miljöprövningen och flyttar ut de delar som har med verksamhetens lokalisering att göra till andra processer. Miljöprövningen kan då fokuseras på de primära miljöfrågorna om utsläpp till luft och vatten samt frågor om buller. Det är inte omöjligt att halvera tiden innan ett företag får ett miljötillstånd, menar han.

Rapportförfattaren Mikael Hägglöf, advokat.

– Jag tror att det framför allt kan uppnås med det långsiktiga förslaget att dela upp prövningen och markanvändningsprövningen och de tekniska frågorna. Då skulle man vinna enormt mycket tid, sade han under seminariet.

Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM, höll med:

– Med de föreslagna förändringarna på längre sikt måste man se vad som ska ingå i miljöprövningen. Då måste man titta på vad som är väsentligt. Alla frågor kan inte vara viktiga i en tillståndsprövning, sade hon.

Enorma belopp

Vart tredje företag anger idag att den oförutsägbara och tidskrävande tillståndsprocessen har negativa konsekvenser för dem, visar ytterligare en rapport från Svenskt Näringsliv som släpptes i november. Av företagen som påverkas negativt svarar vartannat företag att tilltänkta investeringar antingen inte blir av eller hamnar utomlands. Småföretagen är mest drabbade, därefter de riktigt stora företagen.
Den totala samhällsekonomiska effekten av dagens miljöregelverk beräknas uppgå till 50 miljarder kronor, enligt rapporten.

När det gäller miljötillstånd är det oförutsägbarheten som skiljer sig jämfört med andra regelverk, oförutsägbarheten för det som faktiskt kommer att hända och den tid det tar, sade rapportförfattaren Lars Jagrén, senior advisor på Svenskt Näringsliv, under seminariet.

Regeringens särskilda utredare Peter Ardö har fått uppdraget att ge förslag på en modernare och mer effektiv miljöprövning. Utredningen var tänkt att vara klar redan i december, men ett tilläggsdirektiv senarelägger presentationen till i maj.

Peter Ardö anser att Svenskt Näringslivs rapport innehåller flera bra och konkreta förslag:

 Det är mycket som träffar rätt.
Peter Ardö, regeringens särskilda utredare

– Det är mycket som träffar rätt. Ändringstillstånd kommer vi att hantera, myndigheters roller kommer vi att hantera. Sedan är det inte säkert att det blir exakt det utfall som föreslås i rapporten, sade han under seminariet.

Varnar för kompletteringsträsket

Peter Ardö är försiktig med att avslöja innehållet i utredningen:

– En sak är dock klar; vi ska hitta en samsyn vad en ansökan ska innehålla. Kompletteringsträsket som finns idag kan ta död på vilken tidsplan som helst. Det ska vara klart tidigt, helst redan under samrådsförfarandet, sade han.

Kerstin Brinnen, bolagsjurist på LKAB, har stora förhoppningar på utredningen. Hon framhöll hur bråttom det är att effektivisera och förbättra miljöståndsprocesserna:

– Det handlar inte om att sänka miljöskydden, det handlar om att effektivisera processer. Hur kan vi göra det hela bättre utan att sänka miljöskyddet, sade hon.

Projekt Miljötillstånd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist