Rapport14 december 2021

En miljöprövning för omställning och nya möjligheter

I rapporten beskrivs grunderna för en reformering av miljöbalkens tillståndsregler och det visas exempel på hur dagens system kan förändras på kort sikt. Målet med såväl de kortsiktiga ändringarna som den mer omfattande reformeringen är att det ska vara möjligt för företagen att göra dubbelt så mycket på hälften så lång tid, jämfört med idag.

Åtgärderna och översynen som föreslås innebär i korthet:

  • Begränsa antalet verksamheter och projekt som behöver tillståndsprövas så att svensk lag motsvarar EU:s regler och lägg mer av samhällets resurser på tillsyn. Utnyttja generella föreskrifter där det är möjligt.
  • Gör ändringstillstånd till huvudregel vid ändring av befintliga verksamheter.
  • Begränsa antalet myndigheter som får föra talan för statens räkning och ställ högre krav på deras medverkan i processerna.
  • Inför tidsgränser i handläggningen vid domstolar och miljöprövningsdelegationer samt förstärk utredningsskyldigheten hos beslutande myndigheter.
  • Reformera balken genom att flytta ut delar som har med verksamhetens lokalisering att göra till andra processer. Miljöprövningen kan då fokuseras på frågor om utsläpp till luft och vatten samt frågor om buller.
Skriven avNicklas Skår
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist