NYHET29 april 2019

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

Inom loppet av en dryg vecka har besked kommit om nedläggning av kraftvärme i både Stockholm och Malmö till följd av beslutade skattehöjningar. Det är mycket bekymrande att de här besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer, skriver energi- och klimatexpert Linda Flink.

Energi- och klimatexpert Linda Flink.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I fredags kom Stockholm Exergi med beskedet att de kommer att stänga ner 500 GWh elproduktion i Värtaverket i Stockholm. Detta som en direkt följd av regeringen och stödpartiernas beslut att höja skatterna på kraftvärmeanläggningar som använder fossila bränslen. Detta sker samtidigt som elnätsägaren i Stockholm larmar om att kapaciteten i elnätet i regionen håller på att slå i taket.

Beskedet är mycket bekymrande, både för regionens elförsörjning och dess tillväxtmöjligheter. Det är väl känt att situationen i Stockholms elförsörjning redan är mycket ansträngd och att en avgörande orsak till att man har klarat elförsörjningen hittills har varit den lokala elproduktion som finns i Stockholm, inte minst Värtaverket.

Stockholm Exergis besked kommer bara en dryg vecka efter att E.ON meddelat att man kommer att lägga ner elproduktionen i Heleneholmsverket i Malmö. Även det en region med en redan ansträngd situation i elförsörjningen. Beskedet förväntas medföra ytterligare förvärring av situationen, då Heleneholmsverket utgör omkring 15 procent av södra Skånes effektbehov.

Idag finns ett fåtal fossileldade kraftvärmeverk kvar i drift i Sverige, främst i områdena kring de större städerna. I branschen finns långt gångna planer för hur de fossila bränslena ska kunna fasas ut och ersättas av andra alternativ. Men omställningen tar tid och behöver ske på ett kontrollerat sätt så att nya lösningar och anläggningar hinner komma på plats, just för att undvika att leveranssäkerheten och möjligheten till nya anslutningar äventyras.

De beslutade skattehöjningarna drar nu undan mattan för den kontrollerade övergången som branschen redan har planer för. Det är okänsligt agerande av regeringen och stödpartierna.

Det är tydligt att de drastiska skattehöjningarna nu är på väg att försätta flera av Sveriges storstadsområden i svåra situationer. Regeringen och stödpartierna behöver inse allvaret och agera snabbt för att inte elförsörjningen och tillväxten i dessa regioner ska äventyras.

Energi och klimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist