NYHET30 augusti 2021

”Svenska företag driver klimatomställningen framåt”

Näringslivet har en nyckelroll i klimatomställningen. Men det kräver tillgång till fossilfri el och snabba, förutsägbara tillståndsprocesser, så att företag vågar investera för framtiden, skriver vd Jan-Olof Jacke på Di Debatt.

Det är en självklarhet att miljö- och klimatkraven ska vara tuffa. Svenska företag kan och vill leva upp till kraven – näringslivet har alla möjligheter att bidra till rejält minskade koldioxidutsläpp, skriver vd Jan-Olof Jacke.

Sverige måste bli ett fossilfritt samhälle och det får inte dröja. Några alternativ finns inte. Förändringen måste ske på alla nivåer, men näringslivets medverkan är en nyckelfaktor. Och redan nu är svenska företag motorn som driver klimatomställningen framåt.

De första leveranserna av fossilfritt stål har redan nått sina kunder och inom allt från cementtillverkning och skogsbruk till kemiindustri är det svenska företags banbrytande klimatarbete som drar till sig världens blickar. Klimatfrågan är central inom hela det svenska näringslivet.

Omställningen drivs av en rad faktorer. Inte minst att det finns riskvilligt kapital som investerar i framtiden och i svenska företags förmåga till innovation. Innovationen är både en kommersiell möjlighet och något som bidrar till att minska vår klimatpåverkan. Resurseffektivitet och tillgång till fossilfri el gör att svenska företag kan ha lägre koldioxidutsläpp än många internationella konkurrenter.

Krävs handlingskraft från politiskt håll

Med en leveranssäker elförsörjning och snabba, förutsägbara tillståndsprocesser kan och vill näringslivet investera för framtiden. Tyvärr riskerar dessa investeringar att kraftigt bromsas. Den nuvarande tillståndsprocessen är alldeles för tidskrävande och oförutsägbar. Vad som krävs från politiskt håll är handlingskraft och mod: vi måste våga prioritera, överge invanda ståndpunkter och fatta tuffa beslut.

Låt mig ge några exempel:

Den akuta hanteringen av Cementas tillstånd har visat hur grundläggande försörjningsfrågor riskerar att skadas av tillstånds- och regleringsprocesser som försvårar industriell verksamhet i Sverige. I en färsk undersökning i Svenskt Näringslivs företagarpanel uppger över 40 procent av alla företag i samtliga sektorer att de kan komma att påverkas negativt om Cementas brytningstillstånd upphör. Mer än hälften av dessa företag varnar dessutom för personalneddragningar. Risken är också stor att vi inom de kommande åren får uppleva fler industrikriser av det här slaget. Regeringen har nämligen lagt ett uppdrag på den statliga miljöprövningsutredningen att ta fram förslag för att tidsbegränsa och tvingande ompröva alla industrianläggningar i Sverige.

I gruvnäringen söks också flera nya tillstånd. Dessa tillståndsprocesser är så komplicerade och svåröverblickbara för de berörda företagen att hela verksamheter kan komma att upphöra. Bara i Pajala i Norrbotten står hundratals jobb på spel när en 8000 sidor ansökan som tagits fram till en kostnad av 50 miljoner kronor avfärdas som ”bristfällig” av Länsstyrelsen. En ansökan kan förstås innehålla brister. Problemet är att berörda myndigheter kan påstå brister i en ansökan utan att närmare precisera vilka bristerna är. Det skapar en enorm osäkerhet inför investeringsbeslut.

Ett ännu större problem har nu uppstått kopplat till regeringens icke-beslut om slutförvaret av svenskt kärnbränsle. När regeringen valde att bara gå vidare med att bygga ut mellanlagringen, trots att bland annat statliga Vattenfall varnat för konsekvenserna, innebär det att reaktorer kan tvingas stängas ner redan 2024. Vi riskerar här att få en kraftig störning i elproduktionen, samtidigt som elektrifieringen av hela samhället går allt snabbare.

Säker, fossilfri elförsörjning och snabba tillståndsprocesser har identifierats av alla branscher som nödvändiga förutsättningar för investeringar och klimatomställning. Det måste vara en prioriterad politisk fråga att snarast möjligt undanröja den växande osäkerheten kring dessa försörjningsfrågor. Snåriga tillståndsprocesser kan både leda till att verksamhet lämnar Sverige och att viktiga investeringar i stället hamnar i andra länder. Bara i Cementafallet står hundratusentals arbetstillfällen på spel.

Det är en självklarhet att miljö- och klimatkraven ska vara tuffa. Svenska företag kan och vill leva upp till kraven – näringslivet har alla möjligheter att bidra till rejält minskade koldioxidutsläpp. Men förutsättningarna måste vara både klara och rimliga. Att som regeringen ständigt skjuta upp svåra beslut om klimatet, att in i det längsta undvika att fatta beslut, blir i sig klimatfientligt. Tvehågsenhet och brist på klara besked sätter käppar i hjulet för alla de företag som vill ställa om.

Ett land som blockerar och försvårar för hållbara och ansvarsfulla investeringar i industriell verksamhet kommer att bli fattigare. Arbetslösheten blir högre, välståndet lägre och våra möjligheter att investera i framtiden sämre.

Sverige kan bli det föregångsland alla talar om. Omställningen har redan startat. Men vi måste ta vara på möjligheterna att förena ekonomisk utveckling med ett framgångsrikt klimatarbete. Och det gör vi med en politik som tar bort hinder och stärker incitamenten för den gröna omställningen, inte tvärtom.

Nu behövs politisk vilja och handling för att säkra tillgången på ren energi, möjliggöra investeringar i nya industrier, skogsbruk, mineralutvinning och resten av näringslivet. Svenska företag håller på att erövra världen med nya lösningar och globala strategier för att minska klimatutsläppen. Låt dem fortsätta med det.

Läs hela artikeln på Di Debatt

Näringslivets konstruktiva klimatagenda
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist