NYHET7 april 2022

Svenska företag tränger undan smutsig produktion utomlands

Svenskt Näringsliv står bakom de svenska klimatmålen och välkomnar att samtliga riksdagspartier ställer sig bakom ett mål som bejakar all den klimatnytta som svenska företag skapar genom att exportera klimateffektiva varor.

Att samtliga riksdagens partier nu bejakar exportens klimatnytta markerar förhoppningsvis starten på en period där fokus för den svenska klimatpolitiken riktas in på att skapa största möjliga globala utsläppsminskning, skriver Jesper Gyberg Ek, klimatpolicyansvarig.Foto: Martin Meissner

Enligt en rapport som Material Economics har tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv, så sänker svenska företag de globala utsläppen med motsvarande hälften av de svenska utsläppen genom att tränga undan smutsigare produktion utomlands. Denna undanträngning kan, om Sverige ger de svenska företagen rätt förutsättningar, mer än fördubblas till 2040. Sverige behöver mer fossilfri elproduktion till konkurrenskraftiga priser och staten måste säkerställa att miljötillståndsprocesserna inte bromsar eller stoppar nödvändiga investeringar.

Jesper Gyberg Ek, klimatpolicyansvarig.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Att samtliga riksdagens partier nu bejakar exportens klimatnytta markerar förhoppningsvis starten på en period där fokus för den svenska klimatpolitiken riktas in på att skapa största möjliga globala utsläppsminskning. Sverige har tack vare vårt i stort sett fossilfria elsystem en god utgångsposition och det är viktigt att vi slår vakt om denna.

Ska Sverige vara en verklig förebild i det globala klimatarbetet räcker det inte med att bara sänka våra utsläpp. Vi måste förena våra utsläppsmål med en växande ekonomi, annars kommer vi aldrig kunna inspirera andra att följa efter.

Miljömålsberedningen föreslår också mål för sänkta utsläpp från sjöfart och flyg. Dessa utsläpp genereras framför allt av internationella transporter av gods och passagerare till och från Sverige. Det är avgörande att regeringen landar rätt i beredningen av förslagen och ger flyget och sjöfarten rätt verktyg för att kunna nå dessa mål.

Parallellt med Miljömålsberedningens arbete har EU:s förhandlingar om det stora klimatpaketet ”Fit for 55” med förslag om utökad utsläppsrättshandel för sjöfart, ökad beskattning av fossila drivmedel samt obligatorisk kvotplikt för sjöfart och flyg pågått. Regeringen bör bejaka EU:s politik för omställning och analysera kommande styrmedel när den bereder Miljömålsberedningens överenskommelse.

Hållbar utveckling genom Agenda 2030Klimat
Skriven avJesper Gyberg Ek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist