LogoLogo
LogoLogo
Nyhet12 juni 2019

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.

Diagram.j

Knappt tre av tio svenskar, 28,9 procent, tror på kärnkraften, även i framtiden. Det framgår av svaren när man fick ta ställning till påståendet att ”kärnkraft är klimatsmart.”

Nästan 23 procent hävdar motsatsen och håller inte med över huvud taget, drygt 26 procent svarar att de håller med i viss utsträckning och cirka 23 procent berättar att de inte stödjer påståendet i någon större utsträckning, enligt undersökningen.

Inställningen till kärnkraft skiljer sig åt mellan könen. Kvinnor är mer negativa än män. Sex av tio kvinnor är motståndare, helt eller delvis. Drygt fyra av tio män är positiva. Flest motståndare återfinns i gruppen 16-25 år, majoriteten tillskyndare påträffas bland de över 65.

Enkäten synar också utbildningsnivån bland de svarande. I gruppen som fullt ut stödjer en framtida kärnkraft har fyra av tio grund- eller folkskolebakgrund, här återfinns även flest högutbildade, drygt 30 procent. Bland kärnkraftsmotståndare dominerar de med gymnasie- och högre utbildning.

Undersökningen genomfördes under perioden 10 maj - 10 juni i år.

Projekt Kraftsamling ElförsörjningEnergi och klimat
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist