NYHET25 februari 2022

Dags att förbereda sig för en ny patentvärld

”Det är dags för företagen att göra sin hemläxa inför att patentet med enhetlig verkan kommer träda i kraft”, så kan ett webbinarium som Svenskt Näringsliv arrangerat sammanfattas. 

Möjligheterna till att patentera uppfinningar kan vara avgörande för företagens sätt att hantera investeringar i forskning och innovation. Den karta som kunnat användas för att fatta olika strategiska beslut är nu på väg att ritas om fullständigt.

Patent med enhetlig verkan inom det som idag är EU har diskuterats i årtionden. 2009 hade man kommit så långt att en överenskommelse fanns för hur detta skulle realiseras. I överenskommelsen ingår inte alla medlemsstater, men väl 24 av de 27.

I den svenska patentlagen gjordes förändringar 2014 för att anpassa den till den nya möjligheten att hantera patent. På den tiden var det många som var helt övertygade om att systemet skulle vara i full gång under 2016 eller möjligen 2017. Processen har dock dragit ut på tiden, bland annat eftersom frågan om systemet hamnade i tyska författningsdomstolen inte mindre än två gånger.

Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Den 20 januari 2022 fattade Österrike det beslut som gör att systemets igångsättande närmar sig. I och med det börjar bland annat rekryteringen av domare som behövs till de domstolar som ska hantera de här rättigheterna.

För många är det här mycket efterlängtat. Det kommer att innebära förenklingar och besparingar. Det domstolssystem som skapas kommer också innebära en än större harmonisering av patenträtten mellan de länder som är med. Harmonisering är avgörande för att företag ska kunna få en så hög grad av förutsebarhet som möjligt. Förutsebarhet är något som uppskattas. Det system som finns idag kan innebära att ett patent kan hävas i ett land, men upprätthållas i ett annat. Enhetliga bedömningar råder bot på denna svajighet.

Oklart när systemet börjar användas

Det är fortfarande oklar när systemet verkligen kommer att kunna börja användas. När systemet gör det finns det ett par ställningstaganden som måste göras, med ganska snäva tidsfrister. Det gäller inte minst om existerande patent också ska hanteras i de nya domstolarna.

För att kunna fatta dessa, många gånger svåra, beslut måste förberedelser göras. Företag med stora patentportföljer kan få svårt att klara tidsfristerna om allt görs efter att systemet är i gång. Redan idag bör de olika valmöjligheterna diskuteras. En första fråga är om alla patent ska hanteras på samma sätt eller om man ska fatta olika beslut beroende på hur patentet används.

En annan förberedelse som bör göras direkt är att se över att det är helt klart vem eller vilka som äger de olika patenten. Vissa beslut måste fattas av ägaren till rättigheten och då måste ju ägarförhållandet vara klart. Är det patent med några år på nacken har detta kanske inte följts upp ordentligt, men nu måste det göras.

Den nya vägen till patent kan medföra stora fördelar. Det nya domstolssystemet kan också innebära många fördelar, inte minst eftersom det kommer bildas en gemensam rättspraxis. För att få ut det bästa möjliga är det dock nödvändigt att göra aktiva val. De valen bör förberedas redan nu.

Patenträtt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist