NYHET14 oktober 2021

Samspelet mellan forskning och näringsliv kan bli bättre

Samarbetet mellan forskning och näringsliv är avgörande för Sverige. Utmaningen är avtalen. ”De största problemen med avtal handlar ofta om nyttjanderätten”, säger Sandviks patentchef Ellen Sétreus.

Det skulle vara enklare att teckna avtal mellan den akademiska världen och näringslivet om man var överens om att hantera vissa frågor, som till exempel skadeståndsskyldighet och företagshemligheter, på förhand.Foto: Mostphotos/Sandvik

Sverige är ett av världens mest innovativa länder, och innovation sker ofta när personer med olika bakgrund samarbetar. En form för detta är den samverkan som sker mellan näringsliv och lärosäten. En stor fråga i detta sammanhang är vem som äger rätten till vad när olika aktörer har samverkat under arbetet.

Svenskt Näringsliv arrangerade ett webbinarium där såväl de rättsliga ramarna som den praktiska verkligheten diskuterades och företrädare från näringslivet och lärosätena delade sina upplevelser om hur samarbetet med kan se ut.

Mona Wilcke är vd på Stockholms universitets holdingbolag som jobbar med att hjälpa forskarna att ta sina upptäckter vidare.

– Vi har möjlighet att kommersialisera idéer genom att investera. Vi kan gå in med en halv miljon ungefär och fungerar som den första kvalitetsstämpeln när man vill bygga ett företag kring sin idé. Vill man bygga ett företag sker det kanske i samverkan med industrin, då krävs det avtal och ramar för hur samarbetet ska se ut, här stöttar vi forskarna som inte alltid har erfarenhet inom detta, förklarar Mona Wilcke.

Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet berättar att de nu satsar på en innovationsarena för att bättre ta vara på den innovationskraft som finns. Men mer måste göras.

– Den svaga punkten blir ofta avtalsförhandlandet, där har de statliga forskningsfinansiärerna helt abdikerat från sitt ansvar och parterna får sköta det helt själva. Detta leder till onödiga diskussioner där enskilda forskare kommer i kläm. Här behöver finansiärerna gå in tydligare, säger Johan Schnürer.

Vi måste gemensamt ta oss tid för att förstå varandra.
Johan Schnürer , rektor vid Örebro universitet

Johan Schnürer är övertygad om att mer FoU-samverkan är absolut nödvändig för Sverige.

– Vi måste gemensamt ta oss tid för att förstå varandra.

Stefan Christiernin, som är koordinator för samverkansforskning på Volvo, berättar att samarbetet med akademin är en överlevnadsfråga för både Volvo och för Sverige. Han menar att samarbetet kan bli smidigare om aktörernas förutsättningar klarläggs redan från början.

– Det är viktigt att vi möter varandra med respekt, det offentliga och det kommersiella är egentligen mer likt än vad man tror. Vi tror enormt mycket på transparens, att man är ärlig med vad man egentligen vill och varför man gör som man gör och vem som ska ta ansvar för vad, säger Stefan Christiernin.

Volvo tecknar hellre avtal med lärosäten än med en enskild forskare.

– Vi tecknar avtal med universitet, vi vill inte sitta som multinationellt företag och förhandla med enskilda forskare, det är mycket bättre om organisationer kan mötas.

Peter Ericson Nestler, Director IPR Defensive Strategies, på Ericson, anser att samverkansprojekten fungerar mycket bra, men att det är under förhandlingarna som det kan brista.

Avtalen den stora utmaningen

– Avtalen är den stora utmaningen, det blir ofta tidspress under förhandlingarna. Man måste börja förstå att det tar tid. Det är frustrerande när universiteten har olika policys och när de olika juristerna kan ha helt olika ståndpunkter även om de arbetar för samma universitet.

Sandviks patentchef Ellen Sétreus instämmer i att det är avtalen som ofta är den trånga sektorn.

– Vår upplevelse är att det som fungerade igår inte alltid fungerar idag. De största problemen med avtal handlar ofta om nyttjanderätten, säger Sandviks patentchef Ellen Sétreus

Ellen Sétreus föreslår att parterna kommer överens om hur en del frågor ska hanteras på förhand.

– Vi skulle önska att parterna skulle sätta sig ned och försöka komma överens om hur man ska hantera skadeståndsskyldighet, där behöver vi tydliga regler. Det skulle också underlätta om man var mer överens när det kommer till företagshemligheter och hur man hanterar frågan om statsstöd. Man skulle kunna ta fram standardavtal för olika branscher.

ForskningspolitikFoU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist