NYHET25 april 2023

Bättre tågplanering efterfrågas

Sverige behöver en tillförlitlig och robust infrastruktur som gör det möjligt att resa smidigt, hållbart och kostnadseffektivt och där företagens godsleveranser kommer fram i tid. Därför är situationen inom järnvägen bekymmersam.

Sedan december förra året har tågföretag som trafikerar järnvägen och järnvägsentreprenörer som underhåller anläggningen fått för sena besked om tågplaner.Foto: Johan Nilsson/TT

Under vintern har järnvägssystemet dragits med återkommande problem avseende kapacitetsplanering och med sena besked om tåglägen, det vill säga tid och sträcka för en tågavgång. Fortfarande är situationen otillfredsställande och det påverkar näringslivet negativt.

Bakgrunden är att Trafikverket under flera år har arbetat med införandet av ett nytt planeringsverktyg för järnvägen, det så kallade MPK (marknadsanpassad planering av kapacitet). Målsättningen att genom digitala lösningar åstadkomma en enklare, snabbare och mer transparent planering av järnvägsnätets kapacitet är givetvis välkommen.

I förlängningen påverkar det näringslivets förtroende för infrastrukturen

Sedan december förra året då det nya planeringsverktyget infördes har tågföretag som trafikerar järnvägen och järnvägsentreprenörer som underhåller anläggningen tyvärr fått för sena besked om tågplaner, tilldelning av tåglägen och kapacitet. Det gör det mycket svårt för företagen att upprätthålla sin planering. Sent besked om produktion betyder ofta sent besked om biljettförsäljning eller godstransport. Planering av nödvändigt underhållsarbete försvåras också.

I förlängningen påverkar det näringslivets förtroende för infrastrukturen och många branscher som behöver resa eller transportera gods med järnväg är direkt drabbade. Därför behöver Trafikverket skyndsamt få bättre kontroll över situationen och en längre framförhållning.

I mars beslutade Trafikverket om att utlysa en särskild händelse för att kraftsamla kring arbetet med den nuvarande och den kommande tågplanen. Det är välkommet att myndigheten ser allvaret i situationen. Transportstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet, har även beslutat om vite gentemot Trafikverket.

Vi behöver snarast komma tillbaka till ett normalläge med en långsiktig kapacitetsplanering i enlighet med gällande regelverk.

Företag behöver fungerande transporter.

Projekt Infra2050Järnvägar
Skriven avNils Paul
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist