LogoLogo
LogoLogo
Nyhet8 juni 2017

Flygskatt får regeringen agera sturskt

Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.

Anna Wilson
Anna Wilson, generalsekreterare för branschföreningen Svenskt Flyg, tycker att regeringen kör över riksdagen i frågan om flygskatt.

Det blir en flygskatt i Sverige. Regeringen har trots massiva protester bestämt att lägga fram förslaget som lägger mellan 80 och 430 kronor på flygbiljetten, beroende på hur lång resan är. Eftersom majoriteten i riksdagen är emot och åtta av tio remissinstanser avfärdat förslaget, ligger det inbakat i höstbudgeten.

– Det är ett häpnadsväckande och fräckt sätt att hantera en fråga som fått en så massiv kritik. Man kör helt enkelt över riksdagen med ett beslut som till och med regeringen själv vet att det inte ger någon miljöeffekt, säger Anna Wilson, generalsekreterare för branschföreningen Svenskt Flyg.

Protesterna har framför allt siktat in sig på att skatten inte ger någon minskad miljöpåverkan. Därmed förvandlas den till en rent fiskal skatt riktad direkt mot flygbolagen som redan brottas med tunna marginaler på en hårt konkurrensutsatt marknad.

– Enligt våra beräkningar ska vi betala in 200 miljoner per år till statskassan. Som vi ser det kan vi maximalt ta ut hälften av våra resenärer, resten måste vi själva stå för, säger Emma Sandsjö, kommunikationschef på flygbolaget BRA som nu skjutit upp leveransen av de nya miljövänliga flygplan som enligt planerna skulle börja flyga i Sverige nästa år.

I Norge, där man för ett år sedan införde en så kallad passageraravgift, börjar nu konsekvenserna synas: nedlagda flygplatser och flyglinjer å ena sidan, färre avgångar på befintliga linjer å den andra.

Det slår mot tillgängligheten, särskilt i områden där det inte finns alternativa kommunikationer. Det är en utveckling som är jämförbar med den som kan komma att ske i Sverige.

– Vi märker att politiker över hela landet börjar vakna upp och frånsäger sig ansvaret för det impulsiva införandet av skatten, när man nu ser konsekvenserna, säger Knut Morten Johansen, informationschef på SAS i Norge.

I Skåne är läget annorlunda än i de norra delarna av landet. Närheten till Danmark gör att resenärer kan välja Kastrup istället för Sturup och därmed helt undvika skattepåslaget på biljetterna, något som ytterligare minskar tillgängligheten i Sverige. Det är en utveckling som bland andra Norwegian varnat för.

– En flygskatt är ett extremt dåligt förslag och bidrar inte heller till minskad klimatpåverkan eftersom planerade linjer bara flyttar någon annanstans. Globala problem kräver globala lösningar, inte en nationell flygskatt, säger flygbolagets informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Över huvud taget är kritikerna bekymrade över de långtgående effekterna av skatten, allt från tillgängligheten i stora delar av landet till Arlandas betydelse som nav för tillväxten i näringslivet i huvudstadsregionen.

– Det är olyckligt att regeringen går vidare med det hårt kritiserade förslaget om en nationell flygskatt. Den kommer att försvåra företagande och jobb i stora delar av Sverige. Syftet med skatten är att fylla på statskassan, inte att rädda miljön. Att flygskatten inte får någon positiv miljöeffekt har regeringens egen flygskatteutredning redan slagit fast, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.

Infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist