Rapport3 juni 2022

Förutsättningar för alternativ finansiering av infrastruktur

Rapporten beskriver förutsättningarna för alternativ finansiering av infrastruktur och omfattar två huvudområden. Den första delen redogör för förutsättningar och eventuella hinderför användningen av privat kapital för infrastruktursatsningar i Sverige och den andra delen belyser och beskriver tidigare tillämpningar av alternativ finansiering i fem utvalda infrastrukturobjekt, i Sverige och Europa. Olika modeller och kontraktsformer gås översiktligt igenom. 

Rapporten innehåller också en beskrivning av de grundläggande juridiska regler som möjliggör och definierar ramarna för privata finansieringsformer i förhållande till statens infrastrukturinvesteringar och vad som styr huruvida en investering ska anses ligga inom eller utanförnationalräkenskaperna (exklusive bokföringsmässiga och finanspolitiska frågor).

Sammanfattningsvis visar rapporten att alternativ finansiering av infrastruktur är möjligt givet dagens legala och ekonomiska ramverk. Rapporten är framtagen inom Svenskt Näringslivs projekt Infra2050.

Skriven avUlf DjurbergÅsa AlmesjöAndreas EngwallLudwig Eriksson (WSPSetterwalls)
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist