Rapport8 mars 2023

Hur underhållsskulden på Sveriges vägar och järnvägar påverkar näringslivet

Rapporten beskriver hur underhållsskulden på Sveriges infrastruktur har uppstått, dess utveckling och framtida prognos. Vidare handlar rapporten om hur företag i Sverige konkret påverkas av brister i vägar och järnvägar. Sammantaget visar rapporten, som är baserad på datainsamling kompletterat med interjuver, att eftersatt infrastruktur orsakar onödiga kostnader som urgröper företagens konkurrenskraft.

I decennier har underhåll nedprioriterats och nu syns konsekvenserna av det. Eftersatt underhåll leder till att kapaciteten, trafiksäkerheten och tillgängligheten blir sämre medan skador, förseningar och framkomlighetsbegränsningar blir fler. Även om det finns svårigheter med att uppskatta den totala samhällskostnaden, leder det eftersatta underhållet ofrånkomligen till kostnader för näringsliv, medborgare och samhälle.

Rapporten är framtagen inom Svenskt Näringslivs projekt Infra2050.

Skriven avRamboll; Fredrik GullbergJoel JensenSofia NyströmHector Catasús
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist