NYHET1 juli 2022

EU och Nya Zeeland ingår handelsavtal

Ett ambitiöst frihandelsavtal har ingåtts mellan EU och Nya Zeeland. Den bilaterala handeln beräknas växa med cirka 30 procent. ”Avtalet kommer att underlätta för företagen”, skriver Svenskt Näringslivs handelsexperter. 

Många menar att det nya avtalet mellan EU och Nya Zeeland kommer vid en viktig geopolitisk tidpunkt. Demokratier, som EU och Nya Zeeland, måste samarbeta och stärka våra relationer i ljuset av vad som händer i världen.Foto: Mostphotos

EU:s handelsavtal med Nya Zeeland är färdigförhandlat efter fyra år av förhandlingar. Avtalet innebär nya ekonomiska möjligheter för företag och konsumenter på båda sidor. Svenskt Näringsliv är mycket positiv och menar att det visar att EU kan förhandla fram ambitiösa frihandelsavtal – innehållande marknadstillträde för varor, tjänster och offentlig upphandling. Nu är det viktigt att avtalet så snabbt som möjligt går igenom de kvarvarande stegen så att det kan träda i kraft så snart som möjligt. 

Avtalet innehåller att tullar avskaffas eller sänks för såväl industrivaror som konsumentprodukter och jordbruksprodukter såsom livsmedel. Avtalet kommer också underlätta företagens tjänstehandel och digitala handel, och innehåller bland annat ett förbud mot krav på datalokalisering. Dessutom förbättras tillgången till Nya Zeelands upphandlingsmarknad för varor, tjänster, byggentreprenader och byggkoncessioner. 

EU:s export får en rejäl skjuts

EU-kommissionen, som förhandlat avtalet för EU:s räkning, menar att avtalet kommer att ge EU:s export till Nya Zeeland en rejäl skjuts, och räknar med att den bilaterala handeln kan växa med upp till 30 procent tack vare avtalet. EU:s investeringar i Nya Zeeland kan växa med upp till 80 procent. 

En nyhet i EU:s frihandelsavtal är hur avtalets åtaganden på hållbarhetsområdet hanteras. För första gången har EU gått med på att avtalets hållbarhetskapitel ska vara föremål för sanktioner vid avtalsbrott. Det innebär att om en part inte respekterar sina åtaganden på klimatområdet (Parisavtalet) eller inom arbetsrätt (ILO-konventioner), kan sanktioner – att marknadstillträde dras tillbaka – införas som en sista utväg.

EU har under de senaste åren haft svårt med frihandelsavtalen. Sverige, tillsammans med fler likasinnade länder inom EU, har drivit på för att EU ska förhandla fram fler avtal och godkänna redan framförhandlade avtal som kan underlätta handeln för företagen. Många menar också att det nya avtalet mellan EU och Nya Zeeland kommer vid en viktig geopolitisk tidpunkt. Demokratier – som EU och Nya Zeeland – måste samarbeta och stärka våra relationer i ljuset av vad som händer i världen.

Nästa steg är att avtalstexten publiceras och genomgår juridisk översyn samt översätts till alla officiella EU-språk. Både rådet och Europarlamentet på EU:s sida, samt Nya Zeelands parlament, måste godkänna avtalet innan det kan träda i kraft.

Frihandel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist