NYHET7 december 2021

Nu blir det enklare att handla tjänster globalt

Världshandelsorganisationen, WTO, har enats om att göra det lättare för tjänsteföretag att bedriva handel med omvärlden. ”Det blir både smidigare, snabbare och mindre kostsamt”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

I torsdags i förra veckan gick förhandlingarna om inhemska regleringar för tjänster inom WTO i lås. Avtalet spänner över 67 länder som tillsammans står för runt 90 procent av all världens tjänstehandel.

Svenskt Näringsliv välkomnar överenskommelsen eftersom den, om den genomförs fullt ut, kan komma att medföra stora positiva konsekvenser för tjänsteföretag. Det handlar om lägre kostnader för handel och minskad administration. Dessutom är slutförandet av förhandlingarna en nödvändig fjäder i hatten för ett framgångstörstande WTO.

Förhandlingarna startade 2017 och handlar i grund och botten om att ta bort onödiga handelshinder som uppstår när tjänsteföretag ska söka tillstånd för att få leverera sina tjänster i ett annat land, exempelvis inom licensering, kvalifikationer och standarder. De här processerna är tidskrävande, dyra och knepiga, och slår oftast hårdast mot mindre företag.

En stor förbättring

Fortfarande är det upp till varje land att bestämma över sina egna godkännandeförfaranden. Det innebär att det även i framtiden kommer vara ett lapptäcke av olika regler. Men överenskommelsen är en stor förbättring eftersom den fastställer en uppsättning övergripande principer som ska säkerställa att varje land förenklar och effektiviserar sina respektive processer.

Exempel på dessa principer är att företag bara ska behöva vända sig till en myndighet för att söka tillstånd, att företag direkt vid ansökan ska delges en tidslinje över tillståndsprocessen, och att företagen vid nekat tillstånd ges möjlighet att omarbeta sin ansökan. Därtill innehåller avtalet en skrivning om att tillståndskriterier inte får diskriminera mellan kvinnor och män.

De potentiella vinsterna med avtalet är stora. I en rapport från OECD förväntas kostnader relaterade till tjänstehandeln i och med avtalet årligen minska med runt 150 miljarder amerikanska dollar. För SME-företag i G20-länderna kan kostnader kapas med 8-9 procent. Tidigare studier visar också på ett positivt samband mellan länder som redan implementerat liknande principer och volymer av tjänstehandel.

– Att så många länder nu äntligen enas om att förenkla den gränsöverskridande handeln för tjänsteföretag är otroligt viktigt. Det blir både smidigare, snabbare och mindre kostsamt. För ett land som Sverige med en stor andel innovativa tjänsteföretag med internationell handel kan det här göra stor skillnad, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Välkommen nyhet för WTO

Slutförandet av förhandlingarna är också en ytterst välkommen nyhet för WTO. Överenskommelsen visar på betydelsen av världshandelsorganisationen och att det fortfarande går att nå överenskommelser på centrala områden.

Dessutom är det den första överenskommelsen på tjänsteområdet inom WTO på 24 år. Nu gäller det för WTO att bibehålla momentum framöver och fortsätta uppdatera den regelbok som i alldeles för stor utsträckning inte är anpassad till dagens handelsverklighet.

WTO
Skriven avBjörn WedinAnders Rehnberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist