NYHET24 november 2021

Småföretagens utrikeshandel underskattas – kan skapa 25 000 jobb

Utrikeshandel förknippas ofta med stora avtal mellan stora företag. Sällan lyfts småföretagens roll fram. Men en ny rapport visar att småföretagens betydelse för handeln är större än du tror – och har potential att skapa tiotusentals nya jobb.

Svenskt Näringslivs rapport visar att småföretagens andel av varuexporten uppgår till knappt en fjärdedel och att tyngdpunkten för handel ligger i Norden. Foto: Stephen B. Morton

Småföretag nämns regelbundet i debatten när det handlar om jobbskapande, men när utrikeshandeln diskuteras hamnar de mindre företagen i skymundan. Det menar Lars Jagrén, senior ekonom på Svenskt Näringsliv, som tillsammans med Eva Häussling, expert handelsfrämjande frågor på Svenskt Näringsliv, har skrivit rapporten ”Småföretagens betydelse för utrikeshandeln – Större än du tror”.

– Det finns förvånansvärt lite statistik på området. Jag tror att det kan bero på att man inte ser småföretagen som särskilt viktiga för utrikeshandeln. Man är van vid bilden att det är de stora företagen som står för exporten, säger han.

Eva Häussling menar att mycket görs, men att mer kan göras för företag med upp till 49 anställda.

Eva Häussling, expert handelsfrämjande frågor.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– För att lyfta den frågan måste vi kunna visa hur mycket de verkligen exporterar och därför behövde vi ta fram ett färskt underlag. Vi vill att de ska få rätt hjälp i en exportvärdekedja och många faser i ett företags internationalisering är känsliga. Det är viktigt att vårda företagen, för de flesta har potential att växa.

Hon fortsätter:

– Det är bra att vi har en regering som arbetar med de här frågorna och vill hjälpa, vi har samma agenda och vill att småföretagen ska komma ut. Sverige är för litet, hemmamarknaden räcker inte för de flesta branscher. Regeringens exportstrategi och investeringsstrategi har fokus på de mindre företagen, men siffrorna för småföretagens export har inte riktigt funnits.

Den nya rapporten visar bland annat att småföretagens andel av varuexporten uppgår till knappt en fjärdedel och att företagens tyngdpunkt för handel ligger i Norden. Enligt Tillväxtanalys enkätundersökningar är andelen småföretag som har export dubbelt så hög i industrin som i tjänstesektorn.

Inte minst är de exporterande småföretagen en jobbmotor.

En ökning av småföretagens export med cirka 10 procent kan ge omkring 10 000 jobb.
Lars Jagrén, senior ekonom 

– En ökning av småföretagens export med cirka 10 procent kan grovt beräknas ge ytterligare omkring 10 000 direkta jobb, och omkring 20 000–25 000 nya jobb i alla branscher. Det är också intressant hur viktiga småföretagen är för exporten, eftersom den både sker via partihandeln och genom att massor av småföretagens produktion går genom de stora företagen. Så egentligen betyder småföretagen mer för exporten än siffrorna visar, säger Lars Jagrén.

För att få fler att våga ta steget föreslås i rapporten bland annat att Verksamt.se utvecklas ännu mer och att det införs exportcoacher som hjälper till att hålla företagen i handen under resans gång. Förslaget om exporcoacher välkomnas av Fredrik Hammarqvist, grundare och vd Grand Shoes. Företaget exporterar skor till 26 länder och riktar sig till privatpersoner med storlek 47 och uppåt.

Lars Jagrén, senior ekonom.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Vi har en smal nisch så utan exporten skulle vi inte finnas. Vår utmaning är att vi inte kan flytta Sverige närmare kontinenten, eftersom det skulle ge fördelar att kunna vara närmare kunden. Exportcoacher tror jag att vi skulle ha stor nytta av. Mindre företag tenderar att ta rygg på varandra och se hur andra har gjort. Där har man mycket att vinna, sa han under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.

Partnerskap mellan stora och mindre bolag är avgörande för exporten framöver, enligt Jennie Cato, Group Head of Public Affairs & Partnership på Scania.

– Småföretagen och innovationsbolagen är jätteviktiga för storbolagen. Naturligtvis som underleverantörer, men också i partnerskap. När vi går in omställningen till elektrifieringen av fordon behöver vi mer partnerskap, sa Jennie Cato och underströk att storbolagen också är en del av handelsfrämjandet.

Internationalisering och handelsfrämjande
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist