LogoLogo
LogoLogo
Nyhet21 juni 2016

"Det är alltid en laddad stämning"

Jenny Eriksson, som driver Ica Nära Hoting i Strömsunds kommun, är en av många företagare som drar sig för att ifrågasätta kommunen. "Framför allt livsmedelskontroller och bygglovsansökningar är känsliga ämnen", säger hon.

Jenny Lindström, ICA Hoting.jpg
För Jenny Eriksson som ICA-handlare är det framför allt livsmedelskontroller och bygglovsansökningar som är känsliga ämnen i kontakten med kommunen.

30 procent. Så många företag har någon gång dragit sig för att lämna klagomål till kommunen på grund av rädsla för repressalier. Det framgår av en enkätundersökning av Svenskt Näringsliv, där 31 000 företag har intervjuats.

– Det är väldigt olyckligt att så många känner en sådan oro. Men att känslan finns där, att det kan dyka upp problem om man ifrågasätter kommunen. Det förstår jag, säger Jenny Eriksson, som driver Ica Nära Hoting i Strömsunds kommun.

– Jag önskar att vi kunde hitta en bättre dialog mellan företag, politiker och tjänstemän, säger hon.

För Jenny Eriksson som ICA-handlare är det framför allt livsmedelskontroller och bygglovsansökningar som är känsliga ämnen i kontakten med kommunen.

– Det är alltid en laddad stämning, säger hon.

Efterfrågar transparens från båda håll

Trots frågans och undersökningens känsliga karaktär är det viktigt för Jenny Eriksson att ställa upp med namn. Hon anser nämligen att lösningen på problemet är ökad transparens från båda sidor, så att dialogen mellan företagare, politiker och tjänstemän kan förbättras.

– Det måste vara högt i tak och långt ned till källargolvet. Politiker och tjänstemän måste lyssna in vilka åsikter som finns och kunna samtala kring dem, säger hon.

Företagare i kommunen måste tas på större allvar, betonar hon.

– Företagandet är motorn i kommunen. Om politiker och tjänstemän hade bättre kunskap om det skulle mycket av problemet vara löst, säger hon.

Ta del av enkätresultaten

Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist