Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 juni 2016

En av tre företagare vågar inte klaga på sin kommun

Var tredje företagare tvekar att framföra kritik mot hemkommunen eftersom de befarar att det leder till negativa konsekvenser. Det visar årets stora enkätundersökning om företagsklimatet. ”Oron är ett stort demokratiskt problem och riskerar att hindra företag från att utvecklas och växa”, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv.

Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer hos Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner innehåller varje år ett par extrafrågor. I år har 31 000 företag svarat på den nya frågan ”Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?”

Representanter för Svenskt Näringslivs 21 regionkontor träffar ofta företagare som upplever missnöje med kommunen företaget verkar i, men som inte offentligt vill uttrycka sitt ogillande. De är oroliga för negativa effekter som slår tillbaka på företaget. Det är bakgrunden till att Svenskt Näringsliv i år valt att lyfta in frågan i undersökningen.

–Det kan handla om oro för att det ska påverka deras deltagande i offentliga upphandlingar eller för att få olika tillstånd, säger Christer Östlund.

Stor skillnad mellan kommuner

Undersökningen visar att var tredje företagare flera gånger eller någon gång har känt tvekan att lämna klagomål till sin kommun. Tar man bort de som aldrig har haft behov av att lämna klagomål blir siffrorna ännu högre.
Andelen som svarat ”Ja, flera gånger” eller ”Ja, någon gång” skiljer sig stort mellan kommunerna, från den högsta noteringen 58 procent i Vilhelmina till den lägsta på tolv procent i Sollentuna.

– Oron är ett stort demokratiskt problem och riskerar att hindra företag från att utvecklas och växa, säger Christer Östlund.

Ta del av enkätresultaten

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist