NYHET21 augusti 2020

Regeringen missförstår medvetet privata sjukvårdsförsäkringar

Regeringens inställning till privata sjukvårdsförsäkringar är problematisk. Den är mer uttryck för en politisk syn på hur vården ska organiseras och bedrivas än för verklig omsorg om de som behöver vård, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, och Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.

Foto: lev dolgachov
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I veckan tillsatte regeringen en utredning om privata sjukvårdsförsäkringar. Regeringen anser att de är viktigt att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till den offentligt finansierade vården än patienter utan försäkring.

Men de nära 700 000 svenskar som i dag omfattas av privata sjukvårdsförsäkringar går inte före i kön till den offentligt bedrivna vården. Det handlar om olika köer, där en av flera poänger är att den offentliga vården avlastas. Det är inte minst viktigt när den så kallade vårdskulden ska betas av.

Men den viktigaste poängen är förstås att den privata vården innebär korta väntetider och god upplevd vårdkvalitet. I annat fall skulle inte försäkringarna tecknas. Regeringen skulle kunna se förtjänsterna med denna vård och avstå från att förmånsbeskatta den. Men av politiska skäl – inte av vårdskäl – fortsätter förmånsbeskattningen.

De som tecknar privata sjukvårdsförsäkringarna betalar nu dubbelt för sin vård, först via skattsedeln och sedan via försäkringspremien.

De privata aktörer som erbjuder vård inom dessa försäkringar är duktiga på att utnyttja resurser som används ineffektivt. Det är något vi behöver se mer av – inte mindre – om vi ska klara av att bygga en vård som möter våra kommande behov.

Svensk vård står inför stora utmaningar, vi har en demografisk utveckling som kommer att innebära en allt större belastning på vården och omsorgen, vi behöver snabbt öka graden av digitalisering för att därigenom effektivisera vården och utöver det har vi dessutom en vårdskuld som byggts upp under coronapandemin. Att i det läget lägga fokus på hur man kan stoppa vårdförsäkringar är ett stort steg i fel riktning.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringKvalitet och effektivitet i välfärdenSocialförsäkringsfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist