Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 oktober 2021

Skarp kritik mot regeringens förslag om trygghetspension 

Regeringen vill att ålder ska avgöra om personer har arbetsförmåga inom sjukförsäkringen, inte bara sjukdom. Trygghetspensionen, som den kallas, får hård kritik från flera av riksdagens partier.
 

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) möter motstånd. Riksdagsledamöter från såväl M som KD och C vädrar sitt missnöje över att personer som fyllt 60 år lättare ska få sjukersättning. 

– Vi måste jobba för att förbättra arbetsmiljön och för att göra arbetslivet hållbart. Men det måste också finnas en lösning för den som slitit ut sig och inte orkar hela vägen. Särskilt nu när pensionsåldern ska höjas under de kommande åren, sade Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister (S), vid en pressträff.  

Regeringens förslag möter hård kritik bland riksdagens partier. Maria Malmer Stenergard (M) ordförande i socialförsäkringsutskottet, säger nej till förslaget och pekar på att frågan ska hanteras i pensionsgruppen.

– Moderaterna säger nej till förslaget om trygghetspension i budgetmotionen för 2022. Det förs en diskussion i pensionsgruppen hur personer med ett långt arbetsliv ska omfattas av garantipension. Nu har regeringen valt att i stället gå fram via sjukförsäkringen. Vi står alltjämt bakom att titta på frågan i pensionsgruppen, säger hon.

Förslaget utgår från en utredning som nyligen presenterats och innebär att personer som fyllt 60 år lättare ska kunna få sjukersättning. De ska få sin arbetsförmåga prövad mot arbete som de har erfarenhet av och därmed inte prövas mot hela arbetsmarknaden.

Hans Eklind (KD), ledamot i socialförsäkringsutskottet, menar att förslaget är djupt olyckligt, och vill att medicinska skäl, även i fortsättningen ska vara grund för beslut om sjukersättning.

– Kristdemokraterna menar att medicinska skäl ska vara grund för Försäkringskassans bedömningar. Regeringens förslag skapar en yrkesförsäkring inom sjukersättningen för 60 +, vilket är djupt olyckligt. Kristdemokraterna har dock sedan tidigare sett skäl för att se över bedömningsgrunden för sjukersättningen och kommer inom kort att presentera ett förslag, säger han.

Centerpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet, Martina Johansson, är kritisk mot förslaget och menar att ålder inte ska vara ett kriterium i sjukförsäkringen.

– Ålder ska i grunden inte vara ett kriterium i sjukförsäkringen. Utgångspunkten måste vara att var och en är ansvarig för sin försörjning. Det vore väldigt problematisk om man redan vid 60 års ålder kan skrivas ut från arbetsmarknaden utan att arbetsförmågan prövas. Det man kan överväga är hur långtgående kraven på omställningen ska vara för den som har mycket nära till pension, säger hon.

Förslaget går stick i stäv med sjukförsäkringens syfte och pågående reformer om ett förlängt arbetsliv enligt Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

– Ålder är inte ett sjukdomstillstånd och sjukförsäkringen är ingen yrkesförsäkring. Även sjukskrivna som är äldre kan med aktiva rehabiliteringsinsatser stöttas tillbaka i tidigare eller nytt arbete. Det borde vara självklart att ta tillvara den arbetsförmåga som finns även för de som nått 60 års ålder, säger hon.

Reformer ska syfta till att ge människor ett längre arbetsliv, inte kortare, menar Hans Eklind (KD) och pekar på att förslaget bygger på en ålderism.

– Att förslaget delvis bygger på en ålderism som finns och går stick-i-stäv med det som borde vara uppenbart för alla; nämligen att möjliggöra och belöna de som vill och kan arbeta längre. Jag ser, inte minst mot den mer allvarsamma utvecklingen av den så kallade försörjningskvoten, att vi måste både få personer att, i genomsnitt, komma i arbete tidigare och lämna den, i genomsnitt, senare, säger han.

Förslaget om trygghetspension har inte passerat pensionsgruppen och kritik har sedan tidigare riktats mot arbetet i pensionsgruppen. Maria Malmer Stenergard (M) pekar på att det pågår ett arbete för att höja pensionerna.

– Vi vill höja pensionerna, framför allt för dem som har lägst pensioner. Det snabbaste och enklaste sättet att göra det är att sänka skatten, och det föreslår vi också i vår budget. Vi är också överens inom pensionsgruppen att se över avgiftsnivåerna, men jag vill inte föregripa en sådan översyn, säger hon.

Kristdemokraterna menar att en höjning av premiepensionen är det viktigaste för framtidens pensionärer.

– Förslaget om trygghetspension är inte en pension, även om regeringen valt att torgföra detta. Arbetet i Pensionsgruppen kan fungera bättre. Vi arbetar nu med premiepensionen, men jag ser definitivt fram mot att vi även tar tag i frågan om mer jämställda pensioner, säger Hans Eklind.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist