NYHET24 februari 2021

Smittbärarpenning väcker osäkerhet

Det är ofta oklart vilken ersättning som den som stannar hemma på grund av eventuell covid-smitta har rätt till. Ofta slutar det med att arbetsgivaren betalar lön även till anställda som inte kan jobba hemifrån. Och till en vikarie. ”Det måste vara enkelt att begränsa smittspridningen”, säger företagaren Lena Lilja.

”Det är oklart vad som gäller konkret. Vi får dagligen tydliga direktiv för hur försiktiga vi ska vara men det verkar inte gälla i praktiken. När är det rätt att hålla personal hemma utan att behöva betala lön?”, säger företagaren Lena Lilja som driver ett hotell i Uddevalla.  

Regeringen har nu tillfälligt lättat på reglerna för att minska administrationen kring smittbärarpenning vid covid-19 på så sätt att det inte lägre krävs läkarintyg. Men fortfarande måste en läkare ha fattat beslut om att personen inte får gå till jobbet på grund av smittorisk, förklarar Terese Östlin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.

”Är den anställde inte sjuk, se om arbetet går att anpassa till hemarbete. Annars uppmana och hjälp arbetstagaren att ta reda på hur han eller hon ska göra”, säger Terese Östlin på Försäkringskassan.
Foto: Per Groth

– Jag förstår att det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till olika situationer och vilken ersättning man eventuellt kan få när man är hemma på grund av smittorisk och inte kan arbeta hemifrån, säger hon.

FHM:s rekommendationer omfattar olika typer av karantän. Den som har minsta symtom på covid-19 ska testa sig och stanna hemma tills provsvaret kommer. Den som bor tillsammans med som någon som misstänks vara smittad bör också stanna hemma och testa sig fem dagar efter att den som misstänks vara sjuk tog sitt test, och invänta provsvar.

Måste den som är hemma av någon av dessa anledningar uppsöka en läkare som beslutar om avstängning från arbetet för att ha rätt till smittbärarpenning?

– Rekommendationer och frågor om när en person ska uppsöka läkare måste jag hänvisa till FHM och hälso- och sjukvården. Enligt FHM ska den som har en familjemedlem med bekräftad covid-19 stanna hemma i sju dagar, men för att få smittbärarpenning måste en läkare besluta om avstängning.

FHM rekommenderar även alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19, att testa sig igen fem dagar efter inresan. Rekommendationen är också att stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige, även om testerna inte visar på en covid-19-infektion.

Vad gäller för de som bör stanna hemma i minst i sju dagar efter inresa till Sverige – ska de uppsöka läkare direkt?

– Det är en fråga för FHM och för hälso- och sjukvården, men för att få smittbärarpenning måste det som sagt finnas ett läkarbeslut om avstängning. Förhållningsreglerna ska enligt smittskyddslagen meddelas skriftligt så snart som möjligt och föras in i patientens journal.

Vad behövs för att en läkare ska fatta ett sådant beslut?

– Det är också en fråga för hälso- och sjukvården. Hamnar du i en situation där du tror att du måste stanna hemma, gå in på 1177.se och läs vad som gäller och hur du ska förhålla dig.

Hur ska arbetsgivare resonera kring detta?

– Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom kan få sjuklön och sjukpenning. Men är den anställde inte sjuk, se om arbetet går att anpassa till hemarbete. Annars uppmana och hjälp arbetstagaren att ta reda på hur han eller hon ska göra.

Så arbetsgivaren ska inte betala ut lön då?

– Det är en arbetsgivarfråga. Jag kan inte uttala mig om det, säger Terese Östlin.

Den optimala lösningen när en anställd misstänker smitta eller när någon i familjen misstänks vara smittad är att jobba hemifrån, men det fungerar sällan i besöksnäringen, konstaterar Niklas Berthelson, arbetsrättsjurist på Visita.

– När en person har konstaterad smitta ska även de andra i hushållet kunna få ett avstängningsbeslut från läkaren för att få smittbärarpenning. Men vad gäller till exempel för den som bor med någon som på jobbet kommit i kontakt med en smittad person, alltså att smittan finns i tredje led?

”Det slutar med att arbetsgivaren får ta hela ansvaret, både det ekonomiska och det samhälleliga”, säger Niklas Berthelson på Visita.

En arbetsgivare vill naturligtvis inte att en sådan person kommer till jobbet, men äger samtidigt inte rätten att säga nej, påpekar han.

– Enligt FHM bör man då stanna hemma och undvika kontakt med andra. Men i de här fallen är det inte säkert att en läkare fattar beslutet om avstängning från arbetet. Och då står man där. Företagen försätts i en väldigt svår situation – det blir ett moraliskt dilemma.

Ingen vill att en person som riskerar att vara smittad ska komma till jobbet men samtidigt kan en arbetsgivare inte säga att den anställde inte är välkommen till arbetet utan att betala lön för det. Och om den anställde inte får smittbärarpenning blir det arbetsgivaren som får bära risken.

– Det är en gråzon som är svår och problematisk. För att minimera smittspridningen tar de flesta arbetsgivarna det säkra före det osäkra och ber den anställde att stanna hemma och betalar lönen. Det slutar med att arbetsgivaren får ta hela ansvaret, både det ekonomiska och det samhälleliga.

Att det i FHM:s rekommendationer står att den som har träffat en person som har covid-19 ”bör” stanna hemma i sju dagar tolkar de flesta som att man ”ska” stanna hemma, förklarar han.

– Varför skulle du inte göra det? I vilka fall ska du inte stanna hemma? Det behövs tydligare riktlinjer. Till exempel vore det vore bra att veta mer om hur en läkare gör sin bedömning om avstängning från arbetet.

”Vi har en pandemi och då måste det vara enkelt att begränsa smittspridningen”, säger Lena Lilja.

Lena Lilja, vd på Lilja & co som förvaltar fastigheter och driver hotellet Riverside i Uddevalla, berättar att beläggningen har minskat dramatiskt under pandemin, särskilt sedan november då den gjorde en ”fullständig djupdykning”.

Även om ingen av de tre anställda har drabbats av corona ser Lena Lilja till att hålla sig uppdaterad om råd och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter till arbetsgivare och anställda.

–  Som arbetsgivare har vi ett samhällsansvar att ta vårt ansvar och se till att råden följs. I vårt fall handlar det inte bara om att smittan kan spridas till anställda utan även till hotellgäster.

Samtidigt är hon kritisk till oklarheterna kring vad som krävs för att en anställd som enligt rekommendationerna stannar hemma från arbetet ska ha rätt till smittbärarpenning.

–  Det är oklart vad som gäller konkret. Vi får dagligen tydliga direktiv för hur försiktiga vi ska vara men det verkar inte gälla i praktiken. När är det rätt att hålla personal hemma utan att behöva betala lön?

Det låter konstigt att behöva betala lön till två personer om en anställd är hemma för att säkerställa att han eller hon inte sprider smitta
Lena Lilja

Det slutar ofta med arbetsgivaren får betala lön till den anställde, konstaterar hon. Och eftersom en anställd på hotellet inte kan jobba hemifrån måste Lena Lilja i så fall även betala en vikarie.

– Det är konstigt att behöva betala lön till två personer om en anställd är hemma för att säkerställa att han eller hon inte sprider smitta. Men min tolkning av reglerna är att så länge en anställd inte har symptom så ska jag som arbetsgivare säga ”välkommen till jobbet” – det gör mig orolig.

En fråga som Lena Lilja har är om smittbärarpenning gäller för någon som är hemma från arbetet i väntan på provsvar på grund av att en familjemedlem haft kontakt med någon som är sjuk i covid-19.

– Om jag eller någon i familjen har varit nära en smittad anser jag mig ha ett ansvar att stanna hemma och då bör jag få smittbärarpenning. Vi har en pandemi och då måste det vara enkelt att begränsa smittspridningen!

Corona och covid-19Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringArbetsgivarfrågorFörsäkringskassanVisita
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist