NYHET17 november 2017

Dataintrånget ökar – så här skyddar du dig

Allt fler företag utsätts för dataintrång, och lurendrejarna blir allt skickligare. Ofta vet man inte ens om att man drabbats, menar Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD).

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Varför är det viktigt att prata om datasäkerhet?

– Numera har lurendrejarna blivit så skickliga, och det finns många typer av problem som företagarna kan drabbas av. Genom att ha god informationssäkerhet ökar man sitt skydd mot flera brottskategorier. Det är jätteviktigt att veta vad man kan komma att drabbas av.

Vad kan man drabbas av?

– Det är en stor bredd idag. Utöver de mer traditionella brotten som inbrott och stölder, är det allt fler som drabbas av id-kapningar, stulna företagshemligheter, stulna kontodetaljer, kapade datorer och ransomware. Det är nya hot, med metoder som växer fram snabbare för varje dag. Det är så nytt att många inte är vana vid det än, och då gäller det att ha en god it-vana och medvetenhet om hur man kan drabbas.

Har det blivit vanligare med dataintrång?

– Ja, det har det. Vårt beroende av datorer och andra uppkopplade enheter har ökat, samtidigt som de kriminella har blivit alltmer sofistikerade. Nya hot och nya tillvägagångssätt uppstår hela tiden.

Vad är dina tips för en bättre informationssäkerhet?

– För mindre företag som inte har egen it-expertis skulle jag rekommendera att läsa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ”Informationssäkerhet för småföretag”, (se nedan, reds anm.). Mycket kortfattat kan man säga att några av nyckelråden är: se till att ha säkerhetskopior av din data, regelbundet uppdatera operativsystem och mjukvara, byt ut lösenord regelbundet och se till att dessa är tillräckligt komplicerade och unika, och klicka inte på länkar eller öppna inte bilagor från källor du inte litar på.

Varför måste man läsa på?

– Ofta börjar man att agera först när man påverkats. Men som sagt, så vet man inte alltid om det. Nya hotbilder kräver nya typer av brottsförebyggande arbete, och detta är sådant. Ju mer man förbereder sig, desto mindre är risken att bli utsatt.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist