SKRIVELSE30 maj 2023

Hemställan om lagändring – Ta bort kravet på prövningstillstånd i kammarrätt för samtliga moms- och punktskattemål

MOTTAGARE
Finansministern Elisabeth Svantesson Energi- och näringsministern Ebba Busch Justitieministern Gunnar Strömmer Riksdagens skatteutskott

Svenskt Näringsliv hemställer om att regeringen åtgärdar nuvarande olikformighet gällande krav på prövningstillstånd till kammarrätt avseende moms- och punktskattemål.
Det finns en diskrepans mellan skatteförfarandelagen och tullagen avseende prövningstillstånd till kammarrätt. Är Skatteverket beskattningsmyndighet, krävs inget prövningstillstånd i mål gällande moms och punktskatter. Är Tullverket beskattningsmyndighet, vilket kan vara fallet vid import till Sverige, krävs prövningstillstånd för prövning av kammarrätten. Konsekvensen blir att företag, beroende på om det är Skatteverket eller Tullverket som är beskattningsmyndighet, får olika möjligheter att få ett moms- eller punktskatteärende prövat av kammarrätt. Sverige har full rådighet att åtgärda dagens diskrepans i lagstiftningen och en ändring ligger i linje med Sveriges internationella åtagande för att säkerställa en rättvis domstolsprocess. Se vårt förslag på tillägg i tullagen för att komma till rätta med den nuvarande diskrepansen.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist