REMISSVAR8 december 2022

Remiss av betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/02533
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-124

• Svenskt Näringsliv tillstyrker de förslagna ändringarna som syftar till att förtydliga och stärka Tullverkets befogenheter och göra Tullverkets kontrollverksamhet mer effektiv och ändamålsenlig.• Balansen mellan brottsbekämpning och främjande av handel är viktig för att upprätthålla konkurrenskraften för företag i Sverige och för att inte försvåra för företag som försöker göra rätt.• I sitt uppdrag är det viktigt att Tullverket inte överskrider sina rättsliga befogenheter och behörigheter och därtill tillämpar gällande rätt objektivt, inklusive praxis från HFD. • Svenskt Näringsliv hänvisar till tidigare insänd hemställan om att underlätta hanteringen av importmoms. Det är angeläget att regelverket ändras och frågan har fått ökad aktualitet med anledning av Tullverkets tolkning av två nya domar i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Ansvarig handläggareKatarina BartelsRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist