REMISSVAR16 december 2021

Remiss av promemorian Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/03555
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-184
  • Svenskt Näringsliv avstyrker det svenska förslaget med en gräns på 15 000 euro i stället för 60 000 euro eftersom det är en överimplementering av EU-reglerna, en s.k. gold-plating. Svenskt Näringsliv konstaterar att den föreslagna gränsen inte motiverats tillräckligt grundligt.
  • Skälen för att överimplementera de aktuella reglerna är bristfälliga och uppfyller inte de krav som kan förväntas vid en överimplementering av EU-rätten.
  • Det borde rimligen framgå hur många tillkommande företag i Sverige som påverkas med anledning av den svenska överimplementeringen och vad effekterna blir av överimplementeringen.
Ansvarig handläggareRobert LönnStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist