REMISSVAR5 januari 2023

Remiss av promemorian Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/03328
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-168

Förslaget i promemorian gäller införandet av ett tillfälligt tak för marknadsintäkter från viss elproduktion enligt tidigare beslutad EU-förordning. Åtgärden innebär ett betydande ingrepp på elmarknaden som direkt påverkar lönsamheten för drabbade producenter vilket i förlängningen riskerar att inverka negativt på investeringsviljan. NSD och Svenskt Näringsliv instämmer därför i att den nya lagen bör utformas så att den inte blir mer omfattande än vad som är nödvändigt, dvs. att intäktstaket begränsas så långt aktuell förordning tillåter. Vi anser vidare att regeringen måste verka för att stoppa liknande utspel från kommissionen där avsikten är att flytta över skattefrågor till områden där beslut fattas med kvalificerad majoritet. När det gäller den specifika utformningen av lagen lyfter vi bl.a. problematik rörande utländska moderbolag.

Ansvarig handläggareFredrik CarlgrenRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist