NYHET19 april 2024

Centralt att högskoleutbildningar anpassas efter en föränderlig arbetsmarknad

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens utredning om att lärosätenas utbildningsutbud ska utvecklas för att möta en föränderlig arbetsmarknad, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert.

Ulrika Wallén,­­­ högskolepolitisk expert.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Vi delar regeringens bild om att vi behöver bli bättre på att anpassa utbildning till den föränderliga arbetsmarknaden. Det är bland annat detta som är bakgrunden till det nya omställningsstudiestödet, många saknar egen försörjning samtidigt som det råder stor kompetensbrist i svenska företag. Idag misslyckas ett av fyra rekryteringsförsök hos våra medlemsföretag. Detta beror ytterst på att det inte finns medarbetare med rätt kompetens.

Dessutom uppger 70 procent av företagen att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera på positioner som kräver högskoleutbildning. Detta trots att arbetslösheten bland akademiker är den högsta jämfört med ett antal länder som har ungefär samma förutsättningar som Sverige att bedriva högre utbildning. Kompetensbristen sätter käppar i hjulet också för klimatomställningen, enligt 6 av 10 medlemsföretag. Utmaningarna att hitta rätt kompetens finns i hela landet, i alla branscher och i alla typer av företag.

Låt denna utredning bli det första steget mot en mer övergripande översyn av resurstilldelningssystemet till högre utbildning.

En utredare ska nu biträda Utbildningsdepartementet med att lämna förslag på en modell för hur universitet och högskolors utbildningsutbud kan utvecklas. Det handlar om att en särskild ersättningsmodell för utbildning, omställning och vidareutbildning för yrkesverksamma. Svenskt Näringsliv välkomnar en sådan utredning.

Det är viktigt att lärosätena har incitament att utveckla deras utbildningsutbud för att möta en arbetsmarknad som förändras snabbt. Låt denna utredning bli det första steget mot en mer övergripande översyn av resurstilldelningssystemet till högre utbildning. Det är helt nödvändigt för att komma till bukt med matchningsproblematiken och kompetensbristen.

När det gäller det nya verksamhetsområdet bör det ha en öronmärkt finansiering och ett anpassat regelverk, för att säkerställa ett utbud för fortbildning och vidareutbildning av yrkesverksamma. Därutöver behövs en samverkansbonus, i syfte att premiera universitet och högskolor som på ett framgångsrikt sätt förbättrar matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad genom samverkan med näringslivet.

Vi har tidigare presenterat en rad reformförslag på området. Vi har även presenterat gemensamma förslag tillsammans med parterna.

Omställningsstudiestödet betyder att fler yrkesverksamma kommer att studera inom högskolan för up- och reskill. Regeringens ambitioner är därför ett steg i rätt riktning. Det är också positivt att utredaren särskilt ska beakta den privata sektorns kompetensbehov. Formatet avseende fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma – livslångt lärande – önskar Svenskt Näringsliv ska vara korta, digitala, flexibla, relevanta, branschanpassade och modulbaserade kurser. Det gör att yrkesverksamma har möjlighet att studera och arbeta samtidigt.

Svenskt Näringsliv ser fram emot konstruktiva samtal med utredaren under utredningsprocessen.

Högskola och universitet
Skriven avUlrika Wallén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist