Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 april 2019

Efterlängtad dialog mellan högskolan och yrkeshögskolan

Idag presenterar Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Myndigheten för yrkeshögskolan en utredning där man lyfter ett antal förslag för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan. Det är ett efterlängtat initiativ som välkomnas av näringslivet.

Foto: Ernst Henry Photography AB

På en föränderlig arbetsmarknad med hård internationell konkurrens är tillgången på rätt kompetens i rätt tid en konkurrensfördel. Sverige har absolut inte råd med några som helst återvändsgränder i utbildningssystemet. När utbildning är en förutsättning för det livslånga lärandet krävs att utbildningskedjan fungerar så resurseffektivt som möjligt både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Det är nödvändigt att individer på ett smidigt sätt kan röra sig mellan olika utbildningsformer.

Utredningen lyfter ett antal förslag som ska underlätta rörligheten mellan en yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning. Bland annat föreslås en vidareutveckling och förtydligande av erkännande för behörighet, där en yrkeshögskoleutbildning ska kunna ge såväl grundläggande som särskild behörighet till högskolan. Dt ska också bli möjligt att tillgodoräkna sig ämnesrelevanta yrkeshögskolekurser för att effektivisera utbildningsinsatserna inom högskolan anser utredningen.

Förutom erkännande för behörighet och erkännande för tillgodoräknande föreslås att en högskoleexamen ska klassificeras på samma nivå i den svenska referensramen för kvalifikationer SeQF, nivå 5. Det är inte alls dumt och skulle bidra till en ökad tydlighet och förtroende mellan de båda systemen.

En ökad rörlighet mellan yrkeshögskolan och högskolan ger starkare incitament att utbilda och vidareutbilda sig. Att individer lättare än idag och mer effektivt kan tillgodogöra sig det bästa från respektive utbildningsform är något alla vinner på, inte minst företagen som är lika beroende av yrkeshögskolans förmåga att möta snabba förändringar som högskolans kontinuitet, för att få sina kompetensbehov tillgodosedda.

Länk till rapporten

KompetensutvecklingUtbildning
Skriven avMia BernhardsenMikaela Almerud
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist